DK/Danske Bank: Beskæftigelse ses i tilbagegang næste år

Udgivet den 30-06-2022  |  kl. 08:39  |  

Tal fra Danmarks Statistik for ledigheden i maj viser underliggende fald, men Danske Bank venter, at arbejdsløsheden stiger på et tidspunkt.

Det skriver bankens cheføkonom Las Olsen i en kommentar.

Tallene fra Danmarks Statistik viser en stigning på 800 personer i maj, men det dækker over, at der i måneden kom 1800 flere ukrainere ind i systemet som erklærede jobparate, påpeger han.

- Underliggende viser tallene altså stadig en tendens i retning af lavere ledighed, men i et meget beskedent omfang, og det bekræfter os i billedet af, vi er tæt på bunden. Vi må forvente, at flere ukrainere kommer ind på arbejdsmarkedet i de kommende måneder, men omvendt må vi også vente, at en stor del af dem kommer i job, for der er stadig mange ledige stillinger, skriver han.

Der er en meget lav ledighed, faktisk omtrent så lav, som den realistisk set kan blive.

Las Olsen vurderer, at man begynder, at kunne se tegn på afmatning i meldingerne fra virksomheder både i Danmark og udlandet, og Danske Bank venter, at det på et tidspunkt vil føre til en stigning i arbejdsløsheden.

- Men inden vi når så langt, så er der stadig masser af ubesatte job til rådighed for dem, der mister arbejdet hos en presset arbejdsgiver, vurderer Las Olsen.

Det er Danske Banks forventning, at vi skal ind i 2023, før arbejdsløsheden for alvor stiger, og at stigningen bliver moderat. Men det er klart, at det er usikre tider, og at for eksempel et stop for russisk gas i Europa kan få det til at gå hurtigere.

.\\˙ MarketWire

Claus Mikkelsen

Tags:  macro❯  Danmark❯