EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S - Foreløbige hovedtal for 2. kvartal 2020  

Udgivet den 30-06-2020  |  kl. 12:27  |  

Den 30. juni 2020

Selskabet oplyser de foreløbige hovedtal for 2. kvartal 2020. Flere poster vil kunne påvirkes i den endelige opgørelse herunder af valutakursopgørelse, skat mv.

Ledelsen forventer, at resultatet for 2. kvartal 2020 før kurs- og værdireguleringer og skat (EBVAT) vil blive DKK 5,9 mio. Det forventede resultat følger budgettet. Halvårsresultatet før kurs- og værdireguleringer og skat (EBVAT) forventes dermed at blive DKK 11,8 mio. Forventningerne til årets EBVAT på DKK 22,5-24,0 mio. fastholdes.

I 2. kvartal er der foretaget en tabshensættelse til de af selskabets erhvervslejere, der endnu ikke har betalt leje. Den manglende betaling skyldes, at deres forretning har været påvirket negativt af konsekvenserne ved COVID-19-nedlukningen, og de endnu ikke har fået udbetalt midlerne fra den støtteordning, de har søgt. Tabshensættelsen har dog ikke påvirket selskabets EBVAT mere, end der var budgetteret ved starten af året.

Til trods for at Berlin er godt i gang med genåbningen, mener ledelsen, at der fortsat er usikkerhed forbundet med at vurdere, om COVID-19 på sigt vil kunne få tomgangen til at stige i nogle af selskabets erhvervslejemål og derved påvirke EBVAT. Det er for eksempel ikke muligt at vurdere, om der vil være eventuelle langtidseffekter af nedlukningen, eller hvor stor risikoen er for en genopblussen af smitten. Risikoen indregnes derfor ikke i forventningerne for 2020.

Den foreløbige værdiregulering af selskabets ejendomme ligger på DKK 4,5 mio. for 2. kvartal og er dermed DKK 2,3 mio. for halvåret. Værdireguleringerne er et resultat af en højere leje ved inddragelse af nye arealer og genforhandling af visse erhvervslejekontrakter.

De endelige tal for 2. kvartal offentliggøres i periodemeddelelsen den 27. august 2020.

Med venlig hilsen
EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S

Certified Adviser: Clearwater International K/S

Kontakt vedr. ovenstående kan rettes til:

Bestyrelsesformand i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S:
Knud Lomborg - 20 98 50 60

Direktør i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S:
Thorkild Steen Sørensen - 76 25 01 46

eller

Clearwater International K/S 
Jakob Tolstrup Kristensen - 70 22 50 33

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Seneste nyheder