Endelige vilkår for ny obligation der åbnes den 23. oktober 2020

Udgivet den 21-10-2020  |  kl. 13:58  |  

Til Nasdaq Copenhagen A/S                                                                                       21. oktober 2020
                                                                                                                                                 Meddelelse nr. 106/2020


Endelige vilkår for ny obligation der åbnes den 23. oktober 2020


Jyske Realkredit åbner den 23. oktober 2020 ny særligt dækkede obligation (SDO). Med denne meddelelse følger de endelige vilkår for obligationerne.

Det samlede prospekt for obligationerne består af vedlagte endelige vilkår og det tidligere offentliggjorte "Basisprospekt for udstedelse af Særligt Dækkede Obligationer (SDO), Realkreditobligationer (RO) og obligationer i medfør af § 15 i lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. (§ 15 Obligationer)", dateret 24. februar 2020.

Jyske Realkredits basisprospekt er tilgængeligt på Jyske Realkredits hjemmeside jyskerealkredit.dk.

Venlig hilsen
Jyske Realkredit


www.jyskerealkredit.dk

Vedhæftet fil

DK0009404535 - Endelige vilkår serie 0,5 411.E.OA 53

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder