Endelige vilkår for nye obligationer der åbnes den 10. maj 2019

Udgivet den 08-05-2019  |  kl. 10:06  |  

Til Nasdaq Copenhagen A/S                                                                                       8. maj 2019
                                                                                                                                     Meddelelse nr. 54/2019Endelige vilkår for nye obligationer der åbnes den 10.  maj 2019


Jyske Realkredit åbner den 10. maj 2019 en ny særligt dækket obligation (SDO) og en ny realkreditobligation (RO).Med denne meddelelse følger de endelige vilkår for obligationerne.

Det samlede prospekt for obligationerne består af vedlagte endelige vilkår og det tidligere offentliggjorte "Basisprospekt for særligt dækkede obligationer og Realkreditobligationer udstedt af BRFkredit a/s (i dag jyske Realkredit A/S)", dateret 1. februar 2017, samt eventuelle tillæg udsendt vedrørende nævnte basisprospekt.

Jyske Realkredits basisprospekt er tilgængeligt på Jyske Realkredits hjemmeside jyskerealkredit.dk.

Venlig hilsen
Jyske Realkredit


www.jyskerealkredit.dk

Vedhæftede filer

Endelige vilkår serie 422.B.Cb3 ju23 RF - DK0009397572 Endelige vilkår serie 422.E.Cb3 ju23 RF - DK0009397499

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder