Eurozonen/Oxford Economics: Inflationen kan have toppet i december

Udgivet den 20-01-2022  |  kl. 12:51  |  

Inflationen i eurozonen kan have toppet, mener analysehuset Oxford Economics, efter at have set den reviderede forbrugerprisrapport for december.

Her blev prisstigningstakten opjusteret til 5 pct. på årsbasis fra tidligere oplyst 4,9 pct. Oprevideringen er helt som ventet af økonomer, ifølge Bloomberg News.

- I takt med at energipriserne og forstyrrelserne af forsyningskæderne viser de første tegn på at dæmpe sig, vurderer vi, at inflationen har toppet i december og vil begynde at aftage i 2022. Imidlertid skaber fortsatte udsving i energimarkedet usikkerhed om prisudsigterne, skriver Oxford Economics.

Analysehuset regner desuden med, at inflationen vil fortsætte med at være et varmt emne for finansmarkederne.

- Derfor venter vi, at debatten om pengepolitikken fortsat vil være ophedet i de kommende måneder, men vi fortsætter med at anse en renteforhøjelse i år for meget usandsynlig, da ECB fastholdt sin guidance på sit seneste møde i december.

På månedsbasis steg de europæiske forbrugerpriser med 0,4 pct. i december, hvilket er helt linje med den første opgørelse og økonomernes prognose.

Kerneforbrugerpriserne - der fraregner prisudsving på energi, fødevarer, alkohol og tobak - steg med 2,6 pct. på årsbasis. Her var ventet en stigningstakt på netop 2,6 pct., præcis som i den foreløbige opgørelse.

.\\˙ MarketWire

Jakob Dalskov

Tags:  macro❯  Europa❯