Fald i husholdningernes drivhusgasudledning

Udgivet den 18-09-2020  |  kl. 08:00  |  

I 2019 stod danske husholdninger for en emission/udledning på 11,9 mio. ton CO2-ækvivalenter, når man ser bort fra den CO2 udledning, der sker i forbindelse med afbrænding af biomasse i private træpillefyr, brændeovne etc.

Udgivet af: Danmarks Statistik

Relaterede nyheder