Februar mængderapport: Fragt op 4,5% drevet af tiltagende stabilisering af UK-EU samhandel

Udgivet den 11-03-2021  |  kl. 08:06  |  
Investor news nr. 12/2021
 


DFDS rapporterer månedlige færgemængder for fragt og passagerer med henblik på at give yderligere indsigt i trends for mængdeudviklingen i DFDS' europæiske rutenetværk.

DFDS færgemængder            
  Februar   Sidste 12 måneder
Fragt 2020 2021 Ændr.   2020-19 2021-20 Ændr.
Lanemeter, '000 3,290 3,440 4.5%   41,104 40,639 -1.1%
               
Passager 2020 2021 Ændr.   2020-19 2021-20 Ændr.
Passagerer, '000 238 20 -91.6%   5,126 1,089 -78.8%

Færge - fragt: De samlede mængder i februar 2021 var 4,5% over 2020. Netto-reguleringer for strukturelle ruteændringer reducerede væksten 0,6 ppt til 3,9%. Mængder for ruter, der anløber Storbritannien, steg 4%.

Mængderne på Nordsøen var højere end i 2020 drevet af øget kapacitet og fortsat stabilisering af samhandelen mellem Storbritannien og EU, især for britisk import. Lavere britiske eksportmængder øgede antallet af tomme trailere transporteret tilbage til EU. Mængderne på Den Engelske Kanal var ligeledes over 2020. Mæng-derne på den nye rute mellem Irland og Frankrig oversteg fortsat forventningerne. Mængderne på Østersøen var højere end i 2020 justeret for lukningen af Paldiski-Hanko-ruten. Mængderne på Middelhavet var højere end i 2020 i alle hovedkorridorer.

Færge - passager: Det samlede antal passagerer i februar 2021 var 92% lavere end i 2020. Nedgangen afspejler en fortsat negativ indvirkning fra rejserestriktioner relateret til Covid-19 på de to cruise ferry-ruter, hvoraf Oslo-Frederikshavn-København var suspenderet i februar, og på Den Engelske Kanal. I Østersøen var antallet af passagerer noget under 2020.

DFDS' færgeruter muliggør handel og rejser i og omkring Europa. Klik på link for at se et kort over det samlede netværk.

Mængder for februar forventes offentliggjort 13. april 2021. 

 

Kontakt

Torben Carlsen, CEO, +45 33 42 32 01

Karina Deacon, CFO, +45 33 42 33 42

Søren Brøndholt Nielsen, IR, +45 33 42 33 59

Nicole Seroff, Communications, +45 31 40 34 46

 

This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act

 

Vedhæftet fil

DK_OMX_NO_12_11_03_2021_February_Volume_report

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk