Feds Barr: SVB var lærebogseksempel på dårligt ledet bank

Udgivet den 28-03-2023  |  kl. 06:35  |  

Michael Barr, der er næstformand i den amerikanske centralbank, Federasl Reserve, med det for tiden særligt vigtige ansvar for kontrol med og regulering af de kommercielle banker, sendte mandag en bandbulle afsted til ledelsen i den nu hedengange bank, Silicon Valley Bank, SVB.

- Til at begynde med er SVB's fiasko et lærebogseksempel på dårlig ledelse, sagde Michael Barr mandag, da han talte i Senatets bankkomite.

- Banken havde en koncentreret forretningsmodel, der tjente teknologi- og venturekapitalsektoren, fortsatte han.

Han pegede på, at Silicon Valley Bank fra 2019 til 2022 tredoblede sine aktiver - blandt andet via en "betydelig indlånsvækst" - da kundegruppen i starten af pandemien oplevede et boom og var i stand til at hente betydelige beløb gennem kapitalrejsninger.

- Banken investerede provenuet af disse indskud i langsigtede værdipapirer for at øge afkastet og øge sin fortjeneste. Banken forvaltede imidlertid ikke renterisikoen på disse værdipapirer effektivt eller udviklede effektive værktøjer til måling af renterisiko, modeller og målinger, siger Michael Barr.

Silicon Valley Bank kollapsede for godt to uger siden efter et stormløb fra indlånkundernes side. Det startede, fordi banken oplyste, at den som led i et likviditetssalg af obligationer for 21 mia. dollar havde bogført et tab på 1,8 mia. dollar. Obligationerne var købt inden det seneste års kraftige rentestigninger, og derfor var de faldet kraftigt i værdi.

At det blev aktuelt at sælge med tab skyldtes Silicon Valley Banks særlige kundegruppe, som ligeledes presses af højere renter, der gør det sværere at rejse ny kapital, og derfor trak de mere og mere på deres konti i banken.

- Samtidig formåede banken ikke at styre risici ved sine forpligtelser. Disse forpligtelser bestod i vid udstrækning af indskud fra venturekapitalfirmaer og teknologisektoren, som var stærkt koncentrerede og kunne være volatil, lød det fra Federal Reserves næstformand Michael Barr.

- Fordi disse virksomheder generelt ikke har driftsindtægter, holder de store saldi i banker i form af kontante indskud for at betale løn og driftsudgifter. Disse indskydere var forbundet af et netværk af venturekapitalfirmaer og andre bånd, og da stressen begyndte, handlede de i det væsentlige sammen og skabte et stormløb på banken, fortsatte han.

.\\˙ MarketWire

Redaktion

Tags:  macro❯  USA❯