Finansforbundet: Rekordår i sigte for danske pengeinstitutter

Udgivet den 19-09-2023  |  kl. 09:20  |  

De danske banker er godt på vej mod et rekordår - og i de første seks måneder af 2023, har de tjent næsten lige så meget som i hele 2022.

Det viser en opgørelse fra Finansforbundet, der har regnet på de historiske tal for ind til videre 42 pengeinstitutters halvårsregnskaber.

Opgørelsen viser, at de første seks måneder af i år gav pengeinstitutterne en indtjening på 26,4 mia. kr. før skat.

- Det er mere end en fordobling af overskuddet i forhold til samme periode i 2022 og cirka 11 mia. kr. højere end det tidligere rekordår 2021, skriver Finansforbundet.

For hele 2022 tjente de 42 pengeinstitutter 28,1 mia. kr. (eksklusive Danske Banks hensættelser vedrørende Estlandssagen). Alene i første halvår af 2023 tjente bankerne 26,5 mia. kr.

De gode takter skyldes det især fire faktorer, forklarer seniorøkonom hos Finansforbundet, Klaus Mosekjær Madsen.

- Først og fremmest betyder det stigende renteniveau, at sektoren igen tjener gode penge på udlån. Dertil kommer, at kursreguleringerne giver et pænt overskud som følge af bedre kapitalmarkeder. Samtidig er nedskrivningerne på udlån fortsat meget lave, siger han til Finansforbundets Nyhedsbrev.

- Endelig har sektoren gennemgået en betydelig effektivisering i de sidste år, og derfor er omkostningsniveauet i forhold til indtjening forbedret, lyder hans analyse.

Nettorenteindtægterne er mere end 50 pct. højere end i samme periode i både 2022 og 2021.

Gebyr- og provisionsindtægterne falder beskedent, men samlet forbedres toplinjen til et rekordniveau på knap 39 mia. kr. - en samlet stigning på 24 pct. i forhold til året før.

Mia. kr. 2023H1 2022H1 2021H1 2022 2021
Netto renteindtægter 25,0 15,9 14,1 34,7 28,5
Netto gebyr- og provisionsindtægter 12,9 14,3 13,5 28,3 27,8
Netto rente- og gebyrindtægter 38,8 31,2 28,3 64,1 57,2
Udgifter til personle og administration 23,2 21,9 21,3 45,0 43,2
Kursreguleringer 6,2 -0,7 3,5 3,6 7,1
Nedskrivninger 0,2 0,1 -0,3 0,7 -1,5
Overskud før skat 26,5 12,2 15,5 14,3 32,4
Danske Banks hensættelser vedrørende hvidvasksagen 0,0 0,0 0,0 13,8 0,0
Overskud før skat ekskl. Danske Banks hensættelser vedr. hvidvasksagen 26,5 12,2 15,5 28,1 32,4

Kilde: Finansforbundet har samlet halvårsregnskaber for 42 pengeinstitutter, som har offentliggjort regnskab per 10. september.

.\\˙ MarketWire

Charlotte Mackeprang