FirstFarms A/S køber 400 hektar lejekontrakter i Østrumænien

Udgivet den 29-12-2020  |  kl. 12:45  |  

FirstFarms A/S har i dag indgået en aftale (SPA) omkring køb af lejekontrakter med en løbetid på op til 10 år i Østrumænien.

Prisen for lejekontrakterne er 2,5 mio. kr., og der forventes et positivt bidrag til EBIT på 0,5 mio. kr. med fuld effekt fra 2021.

Anders H. Nørgaard udtaler: "Værdiforøgelse af vores jordportefølje er en stor del af vores forretningsmodel. Vi vil med dette køb skabe synergier indenfor vores nuværende driftsområder.  FirstFarms har en unik viden omkring drift og udvikling af jord samt køb, oplagring og salg af afgrøder. Med denne aftale styrker vi vores platform yderligere, specielt i Østrumænien hvor FirstFarms har silokapacitet til 20.000 tons afgrøder".

Med indgåelsen af denne aftale driver FirstFarms 21.000 hektar, hvoraf de 10.000 hektar er ejet.

FirstFarms har ultimo 2019 en bogført jordværdi på 346 mio. kr. med en vurderet dagspris på 615 mio. kr. før skat. Den forventede merværdi på over 250 mio. kr. er ikke medtaget i selskabets bogførte egenkapital.

Med venlig hilsen
FirstFarms A/S


For yderligere information:
Se venligst vores hjemmeside www.firstfarms.dk eller kontakt adm. direktør Anders H. Nørgaard på telefon +45 75 86 87 87.


Fakta om FirstFarms A/S:
FirstFarms er et dansk børsnoteret selskab med over 2.700 aktionærer. FirstFarms opkøber, udvikler og driver jordbrugs- og fødevarevirksomhed i Europa.

FirstFarms drives med ansvar for de omkringliggende samfund, og der leveres højeste kvalitet, som primært afsættes lokalt.

FirstFarms arbejder hver dag på at skabe en mere bæredygtig virksomhed.

Aktiviteterne foregår i landbrugsselskaber i Tjekkiet, Slovakiet, Rumænien og Ungarn.

FirstFarms driver i alt 21.000 hektar, hvoraf 10.000 hektar er i ejerskab. FirstFarms har 2.700 malkekøer og 2.500 ungdyr til opdræt, 4.800 søer med en årlig produktion af 167.500 smågrise til egen slagtesvineproduktion og det lokale marked samt 88.500 slagtesvin.

FirstFarms beskæftiger mere end 300 medarbejdere.


Vedhæftet fil

(32) FF køber lejekontrakter i Østrumænien

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk