Flyt pensionen til Luxembourg for et bedre afkast - 3

Udgivet den 16-01-2015  |  kl. 08:46  |  

Valg af kapitalforvalter og depotbank

Fordelene ved flytning af danske pensioner til Luxembourg er mange, i denne artikel behandler vi de ting man skal være opmærksom på, når man vælger hvem, der skal forvalte pensionsformue og hvilken depotbank man skal betro sine midler.

Indledningsvist starter vi med at ridse de væsentlige fordele op, som man opnår ved at flytte sin pension til Luxembourg, uanset om man er bosiddende i Danmark eller i udlandet. Man kan skræddersy sammensætningen af pensionsselskab, kapitalforvalter og depotbank helt efter eget behov.

I modsætning til at placere sine pensionsmidler i et dansk pengeinstitut eller dansk pensionsselskab, hvor man i mange tilfælde er stavnsbundet’ til at benytte en på forhånd udvalgt depotbank og forvaltningsstrategi, kan man i Luxembourg få fuld fleksibilitet til at vælge frit fra alle hylder. Man kan med andre ord kombinere disse 3 aktører helt efter egne forudsætninger og ønsker, hvilket kan have væsentlige fordele.

Salg / Rådgivning

På kapitalforvaltningen kan en uafhængig aktør, der ikke har egne produkter, der skal sælges og hyppigt omsættes være en overvejelse værd, i modsætning til en bank/ salgsorganisation, der jagter kortsigtet transaktionsbaseret indtjening. Typisk vil en eksklusiv uafhængig forvalter også være bedre i stand til at skræddersy en investeringsstrategi tilpasset dine personlige behov i modsætning til store salgsorganisationer, der skal ud og massesælge produkter.

Aktiv / Passiv forvaltning

Uafhængige kapitalforvaltere gør i mere udbredt grad brug af passive investeringer i form af billige indeksfonde og ETF’er (Exchange Traded Funds).

”Hos Draupnir Investment Advisors deler vi de forskellige markeder op i, hvor effektive de er”, siger Jan Thygesen, der er Senior Partner i Draupnir Investment Advisors, som driver uafhængig investeringsrådgivning.

”Typisk vil en traditionel forvalter som en bank sælge sine egne produkter så som egne investeringsforeninger, og troen på, at én udbyder er den bedste til alle de forskellige aktivklasser er jo i bund og grund lidt naiv. Vi opdeler de forskellige markeder i hvor effektive de er. Effektive markeder kan defineres som markeder hvor en aktiv forvalter kun tilfører marginal værdi, men hvor eksponering mod dette marked stadig er interessant i porteføljesammenhæng. I modsætning hertil tilbyder ineffektive markeder betydelige muligheder for aktive forvaltere og specialister. Hos Draupnir Investment Advisors vurderer vi det som højst usandsynligt, at en aktiv forvalter, der investerer i enkelt aktier i et effektivt marked, kontinuerligt over lang tid kan outperforme et bredt markedsindeks, specielt hvis transaktionsomkostninger og administrationsgebyrer tages i betragtning. Disse aktive forvaltere producerer i mange tilfælde blot ekstra omkostninger i form af administrationsgebyrer samt kurtage for hyppige transaktioner for at sammensætte en portefølje, der kun afviger marginalt fra markedsindekset. På effektive og gennemanalyserede markeder investerer vi udelukkende via ETF’er og indeksfonde. ETF’er og Indeksfonde er omkostningseffektive, likvide, transparente, og de sikrer trofaste replikationer af markedet”, siger Jan Thygesen.

Jagt efter afkast / beskyttelse af egenkapital

I udarbejdelsen af investeringsstrategien er det vigtigt at få fastlagt den rette risikoprofil, der matcher ens forventning til risiko og afkast. I mange tilfælde påtager investorer sig en uforholdsmæssig stor risiko, som i mange tilfælde slet ikke matcher det konservative stabile afkast som egentligt var ønsket.

”Hos Draupnir Investment Advisors starter vi med at identificere kundens økonomiske stresstærskel, inden vi overhovedet begynder at sætte tal på det forventede absolutte afkast", siger Jan Thygesen.

Det er vigtigt at gøre porteføljen resistent overfor de tab, som vi p.t. oplever særligt på aktiemarkedet. Der er vigtigt at kende risikoprofilen for hver enkelt byggesten i porteføljen, inden den samlede allokering implementeres.

”Det er det lange seje træk med stabile konservative afkast, hvor man er i stand til at bevare og beskytte egenkapitalen i stressperioderne, der gør forskellen”, siger Jan Thygesen.

Transaktionsbaseret fee / Performancerelateret fee

Der er også en overvejelse værd, hvordan man ønsker at aflønne sin kapitalforvalter for de opnåede resultater. Typisk er bankerne interesserede i at få kunden til at handle så hyppigt som muligt for at generere transaktionsbaseret indtjening til banken, hvorimod uafhængige forvaltere typisk tager et fast administrationsgebyr samt et performancerelateret honorar.

"Hovedvægt på performancerelateret aflønning sikrer, at vi har 100% samme agenda som kunden, nemlig at implementere hele den strategiske allokering som omkostningsminimeret, transparent og konfliktfri som muligt", siger Jan Thygesen.

Skjulte eller svært gennemskuelige omkostninger / konfliktfri og transparent rådgivning.

Danske pensionsselskabers udbud af diverse unit-link ordninger kan ligeledes være svært gennemskueligt, specielt på omkostningssiden.

Som følge af den aktuelle økonomiske afmatning og det nuværende historisk lave renteniveau, er fokus på at analysere sig igennem spindelvævet af omkostninger, som pensionsselskaberne og bankerne barberer vores pensionsformuer med øget markant. Du bør derfor stille dig yderst kritisk overfor de enorme summer, der flyder fra din pensionsopsparing over til aktionærerne i bankerne, der typisk ejer eller står bag pensionsselskaberne og investeringsforeningerne.

Stavnsbinding / Fleksibilitet

Fleksibiliteten til løbende at kunne vurdere depotbankens kreditrisiko med muligheden for til en hver tid at udskifte denne uden at skulle skifte pensionsselskab eller forvaltningsstrategi for sine pensioner kan være en fordel.

Typisk kan der hos danske pensionsselskaber være tale om en fast samarbejdspartner, som eksempelvis når pensionsselskabet har direkte eller indirekte relationer til depotbanken eller i yderste fald når pensionsselskabet er ejet af depotbanken. Valg af depotbank kan derfor hos de traditionelle aktører ofte være forbundet ’interne’ aftaler for, hvad depotbankens ydelser skal koste, og ikke være 100% konflikt fri og i den enkelte kundes interesse. Den finansielle krise har resulteret i store forskelle mellem bankernes kreditværdighed og har understreget behovet for at have muligheden for kontinuerligt at vælge den optimale depotbank i stedet for at være stavnsbundet til et pensionsselskabs faste samarbejdspartner.

Vi samarbejder med Draupnir Investment Advisors vedr rådgivning af Luxembourg interesserede. Udfyld dine kontaktdetaljer og vi vil sende et samlet mini kompendium med informationer til dig med punkter fra den kommende artikelserien.

Udfyld formular her

 

 

 

Udgivet af: Draupnir

Tags:  Pension❯ 

Relaterede nyheder

Strategier du kan handle

Navn
 
+/-(%)
 
Tid

 
9,67%
 
16/07/19

 
5,33%
 
16/07/19

 
4,71%
 
16/07/19

 
3,76%
 
16/07/19

 
2,37%
 
16/07/19

Copytrading - kopier handler fra ovenstående strategier så de eksekveres live på din egen konto.
Læs mere her.

 

Seneste nyheder