Forløb af den ordinære generalforsamling 2021

Udgivet den 07-04-2021  |  kl. 15:42  |  

Selskabsmeddelelse
for ROCKWOOL International A/S
Meddelelse nr. 8 - 2021
til Nasdaq Copenhagen

7. april 2021

Forløb af den ordinære generalforsamling 2021

ROCKWOOL International A/S har den 7. april 2021, kl. 15.00, afholdt ordinær generalforsamling på selskabets hovedkontor.

På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning for regnskabsåret 2020 taget til efterretning, årsrapporten for 2020 blev godkendt, og der blev meddelt decharge til direktion og bestyrelse. Derudover blev vederlagsrapporten for 2020 godkendt.

Generalforsamlingen godkendte vederlaget til bestyrelsen, herunder vederlaget til medlemmer af revisions- samt vederlagskomitéen, for perioden fra den ordinære generalforsamling i 2021 til den ordinære generalforsamling i 2022.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om udlodning af udbytte på DKK 32,00 (EUR 4,30) pr. aktie à nominelt DKK 10, svarende til i alt EUR 94 mio.

Carsten Bjerg, Rebekka Glasser Herlofsen, Thomas Kähler, Andreas Ronken og Jørgen Tang-Jensen blev genvalgt til bestyrelsen. Carsten Kähler blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen. Samtidig udtrådte Søren Kähler af bestyrelsen, da han er fyldt 70 år.

PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab (PwC) blev genvalgt som revisor for selskabet.

Generalforsamlingen meddelte bestyrelsen bemyndigelse til i perioden indtil næste ordinære generalforsamling at lade selskabet erhverve egne aktier, såvel A-aktier som B-aktier, med en samlet pålydende værdi på indtil 10 % af selskabets aktiekapital, forudsat at kursen for egne aktier på købstidspunktet ikke afviger med mere end 10 % fra den seneste noterede børskurs.

Generalforsamlingen godkendte bestyrelsens forslag om at nedsætte selskabet aktiekapital fra nominelt kr. 219.749.230 til nominelt kr. 216.207.090 ved annullering af tilbagekøbte A- og B-aktier, i alt nominelt kr. 3.542.140 fordelt på 76.069 A-aktier a nominelt kr. 10 og 278.145 B-aktier a nominelt kr. 10.

Generalforsamlingen godkendte ligeledes bestyrelsens forslag om vedtægtsændringer om en bemyndigelse til at afholde fremtidige generalforsamlinger som fuldstændigt elektroniske og et nyt dagsordenspunkt om vederlagsrapport. Som følge af disse vedtagelser blev selskabets vedtægter ændret.

Generalforsamlingen godkendte ikke aktionærforslagene omhandlende vurdering af miljømæssige og samfundsmæssige konsekvenser ved placering af produktionsanlæg samt rapportering om politiske bidrag.

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Thomas Kähler som formand og Carsten Bjerg som næstformand.

Yderligere information:                 

Michael Zarin
Vice President, Group Communications
ROCKWOOL International A/S
+45 46 56 03 00

Vedhæftet fil

SE-2021-08_DA

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder