Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Conferize A/S

Udgivet den 05-03-2021  |  kl. 11:20  |  

Selskabsmeddelelse Nr. 3/2021
København, 5. marts 2021


Forløb af ekstraordinær generalforsamling i Conferize A/S

Fredag den 5. marts 2021 kl. 12.00 blev der afholdt ekstraordinær generalforsamling i Conferize A/S med følgende dagsorden:

Valg til bestyrelsen Valg af Nicolai Bille Krogh til bestyrelsen Bemyndigelse af bestyrelsen til kapitalforhøjelser Bemyndigelse af bestyrelsen til kapitalforhøjelser til brug for emission med fortegningsret for eksisterende aktionærerBemyndigelse af bestyrelsen til kapitalforhøjelser til brug for emission uden fortegningsret for eksisterende aktionærer Bemyndigelse til generalforsamlingens dirigent

ad punkt 1.a
Nicolai Bille Krogh blev valgt ind i bestyrelsen.

Bestyrelsen består herefter af Claus Bretton-Meyer (formand), Laura Lindahl, Rolf Jan Lynge Olsen og Nicolai Bille Krogh.

ad punkt 2.a
Generalforsamlingen tilsluttede sig, at bestyrelsens eksisterende bemyndigelse i vedtægternes pkt. 4.2 til at gennemføre kapitalforhøjelser med fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer forhøjes til nominelt DKK 7.730.457 aktier a nominelt DKK 0,10 til en kurs, der fastsættes af bestyrelsen og som kan være lavere end markedskursen.

Generalforsamlingen tilsluttede sig samtidigt, at vedtægternes pkt. 4.4 ophæves.

ad punkt 2.b
Generalforsamlingen tilsluttede sig, at bestyrelsens eksisterende bemyndigelse i vedtægternes pkt. 4.3 til at gennemføre kapitalforhøjelser uden fortegningsret for Selskabets eksisterende aktionærer forhøjes til nominelt DKK 2.000.000 aktier a nominelt DKK 0,10 til en kurs, der fastsættes af bestyrelsen og som kan være lavere end markedskursen.

ad punkt 3.
Generalforsamlingen bemyndigede generalforsamlingens dirigent til at anmelde det besluttede til registrering hos Erhvervsstyrelsen.


Cvr. nr. 34472742 invest.conferize.com

Certified Adviser

Selskabets Certified Adviser er Baker Tilly Corporate Finance P/S (CVR-nr. 40073310), Gert Mortensen, Poul Bundgaards Vej 1, 1., DK-2500 Valby, tlf. +45 30 73 06 67, gmm@bakertilly.dk.

Investorkontakt
Søren Dalsgaard Hansen, CFO i Conferize A/S, +45 31 21 17 26, ir@conferize.com.

Vedhæftet fil

Selskabsmeddelelse 2021 03 - Forløb xGF 5 marts 2021

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder