Forløb af ordinær generalforsamling 2021

Udgivet den 06-05-2021  |  kl. 09:34  |  

Nasdaq First North Growth Market
Selskabsmeddelelse nr. 33/2021                                                                  Odense, 6. maj 2021

Generalforsamlingsprotokollat

Der afholdtes ordinær generalforsamling i Scape Technologies A/S torsdag den 6. maj 2021 kl. 9.00.
Generalforsamlingen afholdtes på selskabets adresse, Østerbro 5C, 5000 Odense C.

Dagsordenen var i henhold til selskabets vedtægter:

Valg af dirigent Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapportValg af medlemmer til bestyrelsen  Valg af revisor  Eventuelle forslag fra bestyrelse og aktionærer

Ad dagsordenens punkt 0.
Søren Bøving-Andersen blev foreslået og valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at nominelt DKK 8.513.251, svarende til 42,1% af aktiekapitalen, var mødt eller repræsenteret.
Ligeledes konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var rettidigt indkaldt jvf selskabets vedtægter og dermed var beslutningsdygtig i relation til dagsordenens punkter.

Ad dagsordenens punkt 1.
Bestyrelsesformand Jens Munch-Hansen aflagde beretning om selskabets virksomhed i regnskabsåret 2020.
Beretningen blev taget til efterretning.

Ad dagsordenens punkt 2.
Jens Munch-Hansen fremlagde den reviderede årsrapport for regnskabsåret 2020, offentliggjort den 14. april 2021.
Generalforsamlingen godkendte herefter årsrapporten.

Ad dagsordenens punkt 3.
Det besluttedes, at årets underskud dækkes via egenkapitalen.

Ad dagsordenens punkt 4.
Bestyrelsesmedlemmerne formand Jens Munch-Hansen, bestyrelsesmedlem Fu Yu Chen, bestyrelsesmedlem Leif Thomsen og bestyrelsesmedlem Rune K. Larsen blev alle genvalgt.

Ad dagsordenens punkt 5.
Selskabets revisor, Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerskab, Østre Havnepromenade 26,
4. sal, 9000 Aalborg blev genvalgt.

Ad dagsordenens punkt 6.
Referatet er tiltrådt af generalforsamlingens dirigent Søren Bøving-Andersen.

Om Scape Technologies
Scape Technologies, stiftet i 2004, er en fokuseret robotteknologisk virksomhed, der har udviklet den unikke bin-picking løsning, SCAPE Bin-Picker. SCAPE Bin-Picker systemerne sælges i samarbejde med system-integratorer, der har ansvar for at opbygge og indkøre systemerne i kundernes produktionsapparat. I forbindelse med indkøring af bin-picker systemerne leverer selskabet en række betalte services, der sikrer SCAPE systemets høje kvalitet og drifts-sikkerhed. Scape Technologies har bl.a. kunder i Sverige, Tyskland, Danmark, Frankrig og Kina.

Scape Technologies tilbyder en komplet løsning med fuldt integrerede komponenter og softwaremoduler, der tilsammen skaber en sammenhængende og effektiv løsning, som kan kobles direkte sammen med de førende seksaksede robotmærker, der anvendes i industrien - som for eksempel KUKA, ABB, Kawasaki, Universal Robots med flere. Navnet SCAPE er en forkortelse af "Smart Classifier and Pose Estimation".

CVR-nr. 27 58 78 87

Yderligere oplysninger
CEO Søren Bøving-Andersen, Scape Technologies A/S,
mobil: +45 2128 1128,  email: sb@scapetechnologies.com

Scape Technologies A/S
Østerbro 5C
5000 Odense C
www.scapetechnologies.com

Certified Adviser
Baker Tilly Corporate Finance P/S, partner Gert Mortensen,
mobil: +45 3073 0667, email: gmm@bakertilly.dk

Vedhæftet fil

Generalforsamlingsprotokollat 2021

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder