Forløb af ordinær generalforsamling

Udgivet den 08-10-2020  |  kl. 18:09  |  

MEDDELELSE NR. 198
 

Generalforsamlingen i ChemoMetec A/S blev afholdt den 8. oktober 2020 kl. 17.30 hos Nordsjællands KonferenceCenter.

På generalforsamlingen blev bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år fremlagt, årsrapporten for 2019/20 blev godkendt, og bestyrelsen samt direktionen blev meddelt decharge.

Generalforsamlingen godkendte det af bestyrelsen fremsatte forslag om udlodning af udbytte på DKK 1,50 pr. aktie á nominelt DKK 1. Udbyttet er til rådighed for aktionærerne tirsdag den 13. oktober 2020, og aktien vil fredag den 9. oktober 2020 handles uden udbytteret.  

Som bestyrelse blev valgt Preben Kønig, Martin Glensbjerg, Peter Reich og Kristine Færch.

Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab blev genvalgt som selskabets revisorer.

Generalforsamlingen godkendte den af bestyrelsen fremlagte vederlagspolitik samt vederlagsrapport.

Det af bestyrelsen fremlagte forslag om, at bestyrelsen bemyndiges til, på vegne af selskabet, at erhverve egne aktier i selskabet, blev godkendt.

Der var ikke andre punkter til behandling, hvorefter generalforsamlingen blev hævet.

Efter generalforsamlingen blev der afholdt konstituerende bestyrelsesmøde, hvor Preben Kønig blev valgt som formand og Martin Glensbjerg som næstformand.


Adm. direktør (CEO) Steen Søndergaard, ChemoMetec A/S
Telefon (+45) 4813 1020

Om ChemoMetec A/S

ChemoMetec udvikler, producerer og markedsfører analyseinstrumenter til celletælling og en lang række andre målinger. ChemoMetecs analyseinstrumenter markedsføres globalt inden for blandt andet pharma, biotek og landbrug. ChemoMetec har nogle af verdens førende medicinalvirksomheder blandt sine kunder, herunder Novartis, Novo Nordisk, H. Lundbeck, Merck, AstraZeneca og Johnson & Johnson.

ChemoMetec blev etableret i 1997 og er børsnoteret på Nasdaq OMX Copenhagen. Se også www.chemometec.com.

Vedhæftet fil

Meddelelse 198 - Forløb af generalforsamling

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder