Generalforsamlingsprotokollat, ordinær generalforsamling

Udgivet den 29-05-2020  |  kl. 08:35  |  

Nasdaq First North Growth Market
Selskabsmeddelelse nr. 20/2020                                                                  Odense, 29. maj 2020


Generalforsamlingsprotokollat

Der afholdtes ordinær generalforsamling i Scape Technologies A/S fredag den 29. maj 2020 kl. 9.00.
Generalforsamlingen afholdtes på selskabets adresse, Østerbro 5C, 5000 Odense C.


Dagsordenen var i henhold til selskabets vedtægter:

    0.  Valg af dirigent

    1.  Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år

    2.  Fremlæggelse af den reviderede årsrapport til godkendelse

    3.  Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

    4.  Valg af medlemmer til bestyrelsen

    5.  Valg af revisor

    6.  Eventuelle forslag fra bestyrelse og aktionærer


Ad dagsordenens punkt 0.
Søren Bøving-Andersen blev foreslået og valgt som dirigent.

Dirigenten konstaterede, at nominelt DKK 8.255.208, svarende til 61,34% af aktiekapitalen, var mødt eller repræsenteret.
Ligeledes konstaterede dirigenten, at generalforsamlingen var lovlig samt rettidigt indkaldt jvf selskabets vedtægter og dermed var beslutningsdygtig i relation til dagsordenens punkter.

Ad dagsordenens punkt 1.
Bestyrelsesformand Jens Munch-Hansen aflagde beretning om selskabets virksomhed i regnskabsåret 2019.
Beretningen blev taget til efterretning.

Ad dagsordenens punkt 2.
Jens Munch-Hansen fremlagde den reviderede årsrapport for regnskabsåret 2019, offentliggjort den 7. maj 2020.
Selskabet havde solid vækst i omsætningen i 1. halvår 2019 sammenlignet med 1. halvår 2018, men beslutningsprocessen og implementeringen af en række projekter hos kunder i bl.a. bilindustrien trak i andet halvår 2019 længere ud end forventet.
Resultatopgørelsen udviser en samlet omsætning på 5.503 tkr. incl. det tyske datterselskab etableret i 2019.
Driftsunderskuddet er på 20.045 tkr. før skat.

Generalforsamlingen godkendte herefter årsrapporten.

Ad dagsordenens punkt 3.
Det besluttedes, at årets underskud dækkes via egenkapitalen.

Ad dagsordenens punkt 4.
Bestyrelsesmedlemmerne formand Jens Munch-Hansen og bestyrelsesmedlem Fu Yu Chen blev genvalgt. Bestyrelsesmedlem Claus Risager ønskede ikke genvalg, og som nyt bestyrelsesmedlem valgtes Leif Thomsen.

Ad dagsordenens punkt 5.
Selskabets revisor, Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerskab, Østre Havnepromenade 26,
4. sal, 9000 Aalborg blev genvalgt.

Ad dagsordenens punkt 6.

Punkt 6A
Bestyrelsen foreslog generalforsamlingen at ændre den eksisterende bemyndigelse i vedtægternes § 4A.1 således at bemyndigelsen ligeledes kan anvendes til konvertering af gæld og ved indskud af værdier (apportindskud).
Forslaget blev vedtaget.

Punkt 6B.
Bestyrelsen foreslog generalforsamlingen at ændre den eksisterende bemyndigelse i vedtægternes § 4A.1B således at bemyndigelsen ligeledes kan anvendes til konvertering af gæld og ved indskud af værdier (apportindskud).
Forslaget blev vedtaget.

Punkt 6C.
Bestyrelsen foreslog generalforsamlingen at vedtage yderligere en bemyndigelse i vedtægternes § 4A.1C således at der gives bemyndigelse til at udstede nye aktier uden fortegningsret for de eksisterende aktionærer til en kurs, der kan være lavere end markedskursen mod kontant betaling, gældskonvertering eller indskud af værdier (apportindskud).
Forslaget blev vedtaget.

Referatet er tiltrådt af generalforsamlingens dirigent Søren Bøving-Andersen.


Om Scape Technologies
Scape Technologies, stiftet i 2004, er en fokuseret robotteknologisk virksomhed, der har udviklet den unikke bin-picking løsning, SCAPE Bin-Picker. SCAPE Bin-Picker systemerne sælges i samarbejde med system-integratorer, der har ansvar for at opbygge og indkøre systemerne i kundernes produktionsapparat. I forbindelse med indkøring af bin-picker systemerne leverer selskabet en række betalte services, der sikrer SCAPE systemets høje kvalitet og drifts-sikkerhed. Scape Technologies har bl.a. kunder i Sverige, Tyskland, Danmark, Frankrig og Kina.

Scape Technologies tilbyder en komplet løsning med fuldt integrerede komponenter og softwaremoduler, der tilsammen skaber en sammenhængende og effektiv løsning, som kan kobles direkte sammen med de førende seksaksede robotmærker, der anvendes i industrien - som for eksempel KUKA, ABB, Kawasaki, Universal Robots med flere. Navnet SCAPE er en forkortelse af "Smart Classifier and Pose Estimation".

CVR-nr. 27 58 78 87


Yderligere oplysninger
CEO Søren Bøving-Andersen, Scape Technologies A/S,
mobil: +45 2128 1128,  email: sb@scapetechnologies.com

Scape Technologies A/S
Østerbro 5C
5000 Odense C
www.scapetechnologies.com

Certified Adviser
Baker Tilly Corporate Finance P/S, partner Gert Mortensen,
mobil: +45 3073 0667, email: gmm@bakertilly.dk

Vedhæftet fil

Generalforsamlingsprotokollat 2020

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder