GN Audio laver ny nedjustering - Hearing holder fast trods nulvækst

Udgivet den 03-11-2022  |  kl. 07:09  |  
Arkiv: Foto

GN satte sent onsdag aften tal på dele af udviklingen i tredje kvartal og nedjusterede i den forbindelse også forventningerne til headset-divisionen GN Audio.

GN Audio ventes nu at få en negativ organisk vækst på minus 7 pct. til minus 5 pct. i 2022 mod tidligere ventet 0-5 pct.

Samtidig ses den justerede driftsmargin (EBITA) nu i niveauet 14-15 pct. fra 17-18 pct.

- Forventningerne til 2022 ændres for at afspejle konsekvenserne af det forværrede makroøkonomiske miljø, lavere forbrugertillid og generelt højere usikkerhed, som rammer de markeder, GN er i, skriver selskabet i en meddelelse.

GN Audios forbrugermarkeder ses nu svinde ind med 30 pct. i 2022, mens den professionelle forretning - Enterprise - nu ventes at vokse mindre end tidligere ventet i fjerde kvartal trods fortsat høj efterspørgsel og en solid præstation, oplyser GN.

Som følge af den nuværende markedsstemning op mod en mulig recession vil GN Audio gennemføre "proaktive og betydelige handlinger for at reducere omkostningsbasen og forsvare selskabets agilitet," skriver GN i meddelelsen.

Derfor venter selskabet nu også at ramme 100 mio. kr. mere i engangsomkostninger i 2022 relateret til initiativer i fjerde kvartal. Samlet ses engangsomkostningerne i GN Audio nu løbe op i 500 mio. kr. i år.

Som konsekvens af nedjusteringen i GN Audio ser selskabet nu samlet set en negativ vækst i indtjeningen per aktie på omtrent 30 pct. i år mod tidligere ventet minus 10 pct. til 0.

HEARING HOLDER FAST TRODS NULVÆKST I Q3

I høreapparatselskabet GN Hearing er der i tredje kvartal blevet taget godt imod lanceringen af topproduktet Resound Omnia, hvilket indikerer en stærk præstation. som ventes at gøre selskabet i stand til at tage markante markedsandele i fjerde kvartal, skriver GN.

Og på trods af en samlet nulvækst i tredje kvartal fastholder GN Hearing sine forventninger til hele 2022.

Dermed ventes der fortsat en samlet organisk vækst på 5-8 pct. og en justeret EBITA-margin på cirka 14 pct. i den del.

FORELØBIGE TAL FOR TREDJE KVARTAL

Sammen med opdateringen har GN også fremlagt foreløbige tal for tredje kvartal fra begge hoveddivisioner.

Samlet omsatte GN for 4701 mio. kr., svarende til en organisk vækst på minus 1 pct.

Det justerede driftsresultat (EBITA) landede på 548 mio. kr. Det betyder en justeret EBITA-margin på samlet 11,7 pct.

I GN Audio var det særligt Steelseries, der bidrog negativt til den organiske vækst med en tilbagegang på 13 pct., mens den øvrige forretning havde en negativ vækst på 2 pct.

I den klassiske del af forretningen havde forbrugerforretningen en negativ vækst på 34 pct., og den professionelle Enterprise-forretning havde en positiv organisk vækst på 7 pct., oplyser GN.

GN Audios omsætning endte på 3147 mio. kr. i tredje kvartal.

Det justerede driftsresultat i GN Audio var i tredje kvartal 461 mio. kr. - svarende til en margin på 14,6 pct.

For GN Hearing var den organiske vækst helt flad i tredje kvartal. Omsætningen blev ifølge de foreløbige regnskabstal 1554 mio. kr.

Høreapparatselskabet havde samtidig et justeret driftsresultat (EBITA) på 119 mio. kr. - svarende til en justeret EBITA-margin på 7,7 pct.

Hearing-divisionen, der producerer høreapparater, havde i tredje kvartal en flad vækst.

Både Audio og Hearing var i tredje kvartal negativt påvirket af høje fragtrater og råvarepriser.

GN præsenterer sit endelige regnskab for tredje kvartal fredag den 11. november.

Tabel over de foreløbige regnskabstal for tredje kvartal fra GN:

Mio. kr. Q3 '22: Q3 '22(e): Q3 '21:
Omsætning 4701 4958 3787
- Audio 3147 3308 2440
- Hearing 1554 1548 1347
Organisk vækst (%) -1 - 2
- Audio -2 - 1
- Hearing 0 - 4
Justeret EBITA 548 658 611
- Audio 461 - 474
- Hearing 119 - 173
Justeret EBITA-margin (%) 11,7 13,9 16,1
- Audio 14,6 - 19,4
- Hearing 7,7 - 12,8

(e) = estimater indsamlet af Bloomberg News blandt op til 12 analytikere.

.\\˙ MarketWire

Mikkel Brix Kvols

Tags:  Profit warning❯  Shares❯