GN Q4: Bedre end ventet - prognoser overrasker positivt

Udgivet den 27-02-2019  |  kl. 07:48  |  

GN klarede sig bedre end ventet i fjerde kvartal sidste år. Det er primært markant fremgang i Audio, der står bag forbedringen. Forventningerne til indeværende år overrasker også analytikerne positivt.

Gruppen realiserede samlet en omsætning på 3187 mio. kr. og et driftsresultat (EBITA) på 688 mio. kr.

Til sammenligning ventede analytikerne en omsætning på 2989 mio. kr. og et driftsresultat (EBITA) på 659 mio. kr. ifølge gennemsnitsestimater indsamlet af selskabet selv.

I fjerde kvartal 2017 omsatte GN for 2677 mio. kr. og realiserede et driftsresultat (EBITA) på 632 mio. kr.

Dermed blev EBITA-marginen 21,6 pct. mod ventet 22,0 pct. I fjerde kvartal 2017 var EBITA-marginen 23,6 pct.

Den organiske vækst hos GN Group blev i fjerde kvartal sidste år 18,0 pct. mod ventet 11,1 pct. blandt analytikerne og 11 pct. i fjerde kvartal året før.

På de nedre regnskabslinjer realiserede GN et nettoresultat på 449 mio. kr. Her havde analytikerne ventet et nettooverskud på netop 449 mio. kr., efter at oktober, november og december i 2017 gav et overskud på 372 mio. kr.

HEARING MED DRIFT SOM VENTET

GN Groups høreapparatdivision, GN Hearing, kom bedre end ventet ud af fjerde kvartal sidste år målt på omsætningen, mens indtjeningen for perioden skuffede.

Selskabet omsatte i oktober, november og december for 1644 mio. kr. mod ventet 1611 mio. kr. blandt analytikerne ifølge gennemsnitsestimater indsamlet af selskabet selv.

I den tilsvarende periode et år tidligere blev omsætningen 1497 mio. kr. i divisionen.

Driftsresultatet (EBITA) landede på 385 mio. kr. mod ventet 388 mio. kr. og 396 mio. kr. i fjerde kvartal 2017, mens EBITA-marginen dermed blev 23,4 pct. mod ventet 24,1 pct. blandt analytikerne og 26,5 pct. på den post et år tidligere.

Den organiske vækst i GN Hearing blev i fjerde kvartal 10 pct. mod ventet 7,3 pct. blandt analytikerne og 11 pct. i fjerde kvartal 2017.

AUDIO MED BEDRE DRIFT END VENTET

GN Groups headset-division, GN Audio, klarede sig en del bedre end ventet i fjerde kvartal sidste år, hvor omsætningen i divisionen blev 1543 mio. kr.

Til sammenligning ventede analytikerne en omsætning i GN Audio på 1378 mio. kr. ifølge gennemsnitsestimater indsamlet af selskabet selv. I fjerde kvartal året før omsatte divisionen for 1180 mio. kr.

GN Audios driftsresultat (EBITA) blev 348 mio. kr., mens EBITA-marginen dermed landede på 22,6 pct. Det skal sammenlignes med analytikernes forventninger om et driftsresultat (EBITA) på 307 mio. kr. samt en margin på 22,3 pct.

I fjerde kvartal 2017 realiserede GN Audio et driftsresultat (EBITA) på 271 mio. kr. og en EBITA-margin på 23,0 pct.

Den organiske vækst hos GN Audio blev i oktober, november og december sidste år 28,0 pct. mod ventet 16,2 pct. blandt analytikerne og 12 pct. i fjerde kvartal året før.

ØGET UDBYTTE OG AKTIETILBAGEKØB

GN foreslår at udbetale et udbytte på 1,35 kr. per aktie, hvilket har en samlet værdi af 197 mio. kr.

Sidste år udbetalte GN et udbytte på 1,25 kr. per aktie, og dermed er der tale om en stigning i udbyttebetalingen på 8 pct.

Derudover vil bestyrelsen i GN også foreslå at igangsætte et nyt aktietilbagekøbsprogram på 1 mia. kr.

Selskabet har allerede nu et aktietilbagekøbsprogram på 1 mia. kr., som ventes afsluttet senest den 14. marts i år.

GN har et mål om at købe aktier tilbage for en samlet værdi af 3 mia. kr. i løbet 2017-2019, og det nyeste aktietilbagekøbsprogram vil være det sidste skridt.

FORVENTNING OVERRASKER

GN venter i 2019 at kunne levere en organisk vækst på omkring 7 pct. i sin største division, GN Hearing.

Driftsmarginen (EBITA) ventes at blive mere end 20 pct., fremgår det.

For 2019 ventede analytikerne inden regnskabet en organisk vækst på 6,4 pct. samt en EBITA-margin på 20,7 pct. i Hearing, viser gennemsnitsestimater indsamlet af GN selv.

I 2018 realiserede GN Hearing en organisk vækst på 7 pct., mens EBITA-marginen endte på 20,5 pct.

For GN Audio venter selskabet selv i år en organisk vækst på mere end 15 pct. samt en EBITA-margin på mere end 19 pct.

Blandt analytikerne ventes en organisk vækst på 11,2 pct. i 2019 samt en EBITA-margin på 19,2 pct. i Audio.

I 2018 endte de to poster på henholdsvis 21 pct. og 19,0 pct. i GN Audio.

TABEL

GN Groups regnskab for fjerde kvartal 2018:

Mio. kr. Q4 '18 Q4 '18(e) Q4 '17 FY '18 FY '18(e) FY '17 FY '19(e)
Omsætning 3187 2989 2677 10.607 10.415 9585 11.456
- Hearing 1644 1611 1497 5833 5806 5615 6258
- Audio 1543 1378 1180 4774 4609 3970 5198
Organisk vækst (%) 18,0 11,1 11,0 13,0 11,0 8,0 8,5
- Hearing 10,0 7,3 11,0 7,0 6,1 6,0 6,4
- Audio 28,0 16,2 12 21,0 18,0 10,0 11,2
EBITA 688 659 632 1956 1920 1744 2157
- Hearing 385 388 396 1194 1190 1153 1294
- Audio 348 307 281 905 864 721 997
EBITA-margin (%) 21,6 22,0 23,6 18,4 18,4 18,2 18,9
- Hearing 23,4 24,1 26,5 20,5 20,5 20,5 20,7
- Audio 22,6 22,3 23,0 19,0 18,7 18,2 19,2
Resultat før skat 580 N/A 539 1606 N/A 1504 N/A
Nettoresultat 449 449 372 1247 1250 1122 1460

(e) = gennemsnitsestimater indsamlet af selskabet selv blandt op til 19 analytikere.

GN Groups forventninger til 2019:

GN Hearing:

% Ved FY '18:
Organisk omsætningsvækst Omkring 7
EBITA-margin Mere end 20

GN Audio:

% Ved FY '18:
Organisk omsætningsvækst Mere end 15
EBITA-margin Mere end 19

/ritzau/FINANS

Claus Mikkelsen

Tags:  Report❯  Shares❯  main text❯ 

Relaterede nyheder