Grønlandsbanken FY: 2016 bød på fremgang og stabilt udbytte

Udgivet den 28-02-2017  |  kl. 16:55  |  
Arkiv: Foto

Den negative BNP-udvikling i Grønland i 2013 og 2014 er blevet efterfulgt af en konjunkturopgang i 2015 og ikke mindst i 2016, og det kan aflæses i Grønlandsbankens regnskab.

Banken opnåede et overskud på kr. 113,4 mio. før skat mod kr. 106,6 mio. kr. i 2015.

Resultatet før kursreguleringer og nedskrivninger lød på 140,3 mio. kr., hvilket er 3,5 mio. kr. højere end i 2015.

Kursreguleringer var negative og stigende, mens nedskrivninger var faldende.

- Bankens basisdrift har fra årets start været udfordret af faldende obligationsrenteindtægter, der for hele året er 4,7 mio. kr. lavere end i 2015. Samtidig er den negative rente på pengemarkedet og i Nationalbanken fortsat i 2016, anfører banken.

For femte år i træk indstiller bestyrelsen, at der udbetales udbytte på 55 kr. per aktie.

Den økonomiske udvikling i Grønland ventes yderligere forbedret i 2017. Men der er er fortsat usikkerhed om kapitalmarkederne, og fald i obligationsrenter og negative renter i Nationalbanken vil også fortsat at præge banken. Der ventes også en række omkostninger til it-udvikling og fejring af 50 års jubilæum.

- Banken har herefter en forsigtig forventning om et resultat før kursreguleringer og nedskrivninger i niveauet 125 til 145 mio. kr., mens tab og nedskrivninger fortsat forventes på et moderat til lavt niveau. De udgjorde 14 mio. kr. i 2016.

Tabel for Grønlandsbankens årsregnskab for 2016:

Mio. kr. FY 2016 FY 2015
Netto renter/gebyrer 289,8 284,2
Res. før nedskriv. og kursreg. 140,3 136,8
Nedskrivninger på udlån 14,0 19,4
Resultat før skat 113,4 106,6
Udbytte (kr./aktie) 55 55

Grønlandsbankens Forventninger til 2017:

Mio. kr. FY 2017
Res. før nedskriv. og kursreg. 125-145

/ritzau/FINANS

Claus Mikkelsen +45 33 30 03 35 Ritzau Finans, E-mail: finans@ritzau.dk , www.ritzaufinans.dk

Tags:  Report❯  main text❯ 

Relaterede nyheder