Grønlandsbanken Q1: Resultat før skat skrumper til 29,6 mio. kr.

Udgivet den 10-05-2022  |  kl. 16:47  |  
Arkiv: Foto

Resultatet før skat er skrumpet hos Grønlandsbanken i årets første kvartal, mens forventningerne til året fastholdes.

Det fremgår af regnskabet for de første tre måneder 2022, der netop er offentliggjort.

Her endte overskuddet før skat på 29,6 mio. kr. mod 40,2 mio. kr. i samme periode året før.

Netto rente- og gebyrindtægterne løb op i 88,5 mio. kr. fra 86,1 mio. kr. i samme kvartal 2021.

Banken har haft kursreguleringer, der påvirker regnskabet negativt med 10,7 mio. kr. Omvendt var regnskabet positivt påvirket med 3,1 mio. kr. året før.

Det skyldes "stigningen i de mellemlange og lange renter og generel markedsuro," skriver Grønlandsbanken i regnskabet.

Efter skat endte bundlinjen på 39,7 mio. kr. i årets første kvartal, hvilket ikke er langt fra resultatet efter skat på 41,5 mio. kr. i første kvartal 2021.

I forbindelse med regnskabet fastholder banken desuden forventningerne til årets resultat før skat, der ventes at lande i intervallet 120-140 mio. kr.

Ifølge selskabet påvirker coronapandemien i beskeden grad det grønlandske samfund, og der ses desuden tegn på en positiv udvikling for turismen i 2022.

Ruslands invasion af Ukraine ventes fortsat at have betydning, men for banken primært i form af inflation i Europa og udfordringer med vareforsyninger.

- Effekten er indtil videre ikke stor i Grønland. Banken har ikke direkte eksponering mod Ukraine eller Rusland. Banken reducerer med udgangspunkt i ovenstående covid-19 tillægget, men fastholder en betydelig managementreserve til imødegåelse af risici, skriver banken.

.\\˙ MarketWire

Trine Vestergaard

Tags:  Shares❯  main text❯