Halvårsrapport 01.01.2020 - 30.06.2020

Udgivet den 31-08-2020  |  kl. 08:50  |  

Nasdaq OMX Copenhagen A/S

Charlottenlund, den 31. august 2020
Meddelelse nr. 211

 


 

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2020

Bestyrelsen har dags dato behandlet og vedtaget vedhæftede 1. halvårsrapport for 2020.

Resultat før værdiregulering og skat for perioden 1. januar til 30. juni 2020 udgjorde T.EUR 666. Resultatet anses for tilfredsstillende.Negativ værdiregulering af tyske ejendomme på EUR 12,5 mio. i overensstemmelse med tidligere udmelding.Fortsat god soliditet på 52,3% og tilfredsstillende likvide reserver på TEUR 3.438. Selskabet forventer et resultat før værdiregulering og skat for 2020 vil ligge i intervallet T.EUR 1.300 - 1.900 imod tidligere forventet resultat i intervallet T.EUR 1.000 - 1.800.  

Eventuelle spørgsmål kan rettes til undertegnede på telefon 8110 0800.

Med venlig hilsen

German High Street Properties A/S

Hans Thygesen

Bestyrelsesformand

Vedhæftet fil

1. halvår 1.1.2020 - 30.06.2020

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk