Hvidbjerg Bank H1: Konverteringsbølge løfter halvårsregnskab

Udgivet den 18-08-2022  |  kl. 17:16  |  
Aktie tabel

Hvidbjerg Bank har haft travlt med at omlægge boliglån grundet de stigende renter, og det, sammen med stigende gebyrindtægter, løfter halvårsregnskabet.

Det fremgår af regnskabet for året første seks måneder.

Samlet steg netto rente- og gebyrindtægter til 52 mio. kr. fra 43,4 mio. kr. Det er en stigning på 19,8 pct.

- Hvidbjerg Bank har haft et tilfredsstillende første halvår 2022 især præget af et højt aktivitetsniveau, særligt på boligområdet, hvor et stigende renteniveau har udløst en konverteringsbølge, da mange boligkunder har kunnet skære en del af deres boliggæld ved at opkonvertere, hedder det i regnskabet.

Det er specielt det stigende renteniveau, der har udløst konverteringsbølgen, som har øget gebyrindtægterne med 7,1 mio. kr.

Omkostningerne til lønninger og administration har også været stigende, og landede på 35,5 mio. kr. mod 30,1 mio. i første halvår sidste. Samlet steg basisindtjeningen dermed til 16 mio. kr. fra 12,3 mio. kr.

Hertil kommer et bidrag fra kursreguleringer på 3,3 mio. kr og tilbageførte nedskrivninger på 0,7 mio. kr.

Målt på resultatet før skat voksede overskuddet dermed til 18,5 mio. kr. fra 14 mio. kr.

Hvidbjerg Bank fastholder forventningerne til 2022 om et resultat før skat i niveauet 25-30 mio. kr., som banken opjusterede til for godt fem uger siden.

Tabel for Hvidbjerg Banks regnskab for første halvår af 2022:

Mio. kr. H1 2022 H1 2021 FY 2021
Netto rente- og gebyrindtægter 52 43,4 85,7
Kursreguleringer 3,3 1,8 4,8
Basisindtjening 16 12,3 23,5
Nedskrivninger på udlån 0,7 8 -0,9
Resultat før skat 18,5 14,1 29,2
Nettoresultat 14,6 11,1 23,7

Hvidbjerg Banks forventninger til 2022:

Mio. kr. Ved H1 2022 Før H1 2022
Resultat før skat 25-30 25-30

.\\˙ MarketWire

Ida Kramhøft Jensen

Tags:  Shares❯