Hvidbjerg Bank A/S, periodemeddelelse for 1. kvartal 2020

Udgivet den 05-05-2020  |  kl. 16:08  |  

De første 3 måneder af 2020 i overskrifter:

Resultat før skat på 6,4 mio. kr. mod 6,5 mio. kr. i 1. kvt. 2019
 Resultatet før skat forrenter primo egenkapitalen med 16 % p.a.
 Nettorenter og gebyrer udgør 21,5 mio. kr. mod 19,5 mio. kr. i 1. kvt. 2019 - en fremgang på 10 %.
 Udgifter til personale og administration stiger med 9 %.
 Stigende basisindtjening på 6,6 mio. kr. mod 6,0 mio. kr. i 1. kvt. 2019.
 Kursreguleringer udgør 0,2 mio. kr. mod 1,2 mio. kr. sidste år.
 Banken har fortsat lave nedskrivninger på 0,5 mio. kr. Der er i forbindelse med Coronakrisen afsat et yderligere ledelsesmæssigt skøn på 2 mio. kr. til nedskrivninger.
 Fremgang i udlån på 0,7 % siden 1. kvartal 2019.
 Banken fastholder forventningen til et resultat på 13 - 18 mio. kr. for 2020.

Vedhæftet fil

Periodemeddelelse 1. kvartal 2020

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder