Igangsætning af aktietilbagekøbsprogram

Udgivet den 20-04-2017  |  kl. 18:13  |  

Charlottenlund, 2017-04-20 18:13 CEST (GLOBE NEWSWIRE) -- Bestyrelsen for Fast Ejendom Danmark A/S, "Selskabet", har besluttet at iværksætte et aktie­tilbage­­købs­program i overensstemmelse med generalforsamlings­bemyndigelse af 20. april 2017.

Aktietilbagekøbet løber i perioden fra og med den 24. april 2017 til og med den 12. april 2018. I denne periode vil Selskabet købe egne aktier op til en maksimal værdi af 10,0 mio. kr. i et aktietilbagekøbsprogram efter bestemmelserne i EU's forordning nr. 596/2014 af 16. april 2014 og EU's forordning nr. 2016/1052 om supplerende regler til forordning nr. 596/2014, den såkaldte "Safe Harbour" metode, som værner børsnoterede selskaber og deres bestyrelse og direktion imod overtrædelse af forbuddene mod markedsmisbrug i forbindelse med aktie­tilbagekøb.

Selskabet besidder per dags dato ingen egne aktier.
 

Betingelser for tilbagekøbsprogrammet

  • Formålet med aktietilbagekøbet er at reducere Selskabets kapital.
  • Selskabet har udpeget ABG Sundal Collier som finansiel rådgiver og lead manager for aktie­tilbage­købet, som uafhængigt af- og uden indflydelse fra Selskabet træffer sine handelsbeslutninger og eksekverer aktietilbagekøbet inden for de offentliggjorte rammer.
  • Aktietilbagekøbet er begrænset til en maksimal værdi på 10,0 mio. kr., dog giver generalforsamlingsbemyndigelsen kun mulighed for at eje op til 20% af egne aktier.
  • Tilbagekøb må ikke ske til en aktiekurs, der overstiger den højeste af (i) aktiekursen på den seneste uafhængige handel og (ii) den højeste foreliggende uafhængige tilbudskurs på Nasdaq Copenhagen A/S på handelstidspunktet, dog maksimalt svarende til den seneste offentliggjorte indre værdi af Selskabets aktier, jf. generalforsamlingsbemyndigelsen. 
  • Der kan ikke på en enkelt handelsdag købes mere end 25 % af den gennemsnitlige volumen af Selskabets aktier, der er blevet handlet på Nasdaq Copenhagen A/S de foregående 20 handelsdage.
  • Selskabet vil ugentligt offentliggøre en separat meddelelse til Nasdaq Copenhagen A/S og annoncere antallet af tilbagekøbte aktier og deres værdi. Vedhæftet den ugentlige meddelelse, vil transaktionerne relateret til aktietilbagekøbsprogrammet ligeledes blive præsenteret i en detaljeret form, i overensstemmelse med EU's forordning nr. 596/2014
     

Selskabet forbeholder sig retten til, på ethvert tidspunkt, efter meddelelse herom via Nasdaq Copenhagen A/S, at suspendere eller indstille aktietilbagekøbsprogrammet.

  

 

         For yderligere oplysninger venligst kontakt
         
         bestyrelsesformand Niels Roth, 40 11 02 11
         direktør Lars Frederiksen, 40 36 41 09

Vedhæftede filer:

Meddelelse nr 6 i 2017.pdf

Udgivet af: NPinvestordk

Strategier du kan handle

Navn
 
+/-(%)
 
Tid

 
0,00%
 
22/06/18

 
0,00%
 
22/06/18

 
0,00%
 
22/06/18

 
0,00%
 
22/06/18

Social Copy trading - kopier handler fra ovenstående strategier så de eksekveres live på din egen konto.
Læs mere her.

 

Seneste nyheder