Indberetning af ledelsens transaktioner med ALK-Abelló A/S' B-aktier og tilknyttede værdipapirer

Udgivet den 02-03-2021  |  kl. 18:54  |  

ALK (ALKB:DC / OMX: ALK B / AKABY / AKBLF) indberetter hermed følgende transaktioner:

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/
personen med nær tilknytning til denne
a) Navn Henrik Jacobi
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel Direktionsmedlem
b) Første indberetning/ ændring Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på
markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen
eller den auktionstilsynsførende
a) Navn ALK-Abelló A/S
b) LEI 529900SGCREUZCZ7P020
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for
i) hver type instrument, ii) hver type transaktion, iii) hver dato og
iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen

Identifikationskode
Aktier

DK0060027142
b) Transaktionens art Afhændelse
c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r)
    2.621 DKK           3.200
d) Aggregerede oplysninger

- Aggregeret mængde

- Pris
 

          3.200 stk.

   8.388.170 DKK
e) Dato for transaktionen 2021-03-02
f) Sted for transaktionen Nasdaq Copenhagen


                                                                          ALK-Abelló A/S


For yderligere oplysninger kontakt venligst
:
Investor Relations: Per Plotnikof, mobil 2261 2525

Vedhæftet fil

FM_06_21DK_02032021

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk