Indberetning af ledelsens transaktioner med ALK-Abelló A/S' B-aktier og tilknyttede værdipapirer

Udgivet den 03-03-2021  |  kl. 16:05  |  

ALK (ALKB:DC / OMX: ALK B / AKABY / AKBLF) indberetter hermed følgende transaktioner:

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne
a) Navn Carsten Hellmann
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel Administrerende direktør
b) Første indberetning/ ændring Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter,
auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a) Navn ALK-Abelló A/S
b) LEI 529900SGCREUZCZ7P020
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for i) hver type instrument,
ii) hver type transaktion, iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen

Identifikationskode
Aktier

DK0060027142
b) Transaktionens art Afhændelse
c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er)                       Mængde(r)
    2.600 DKK                            5.000
d) Aggregerede oplysninger

- Aggregeret mængde

- Pris
 

          5.000 stk.

13.000.000 DKK
e) Dato for transaktionen 2021-03-03
f) Sted for transaktionen Nasdaq Copenhagen

ALK-Abelló A/S

For yderligere oplysninger kontakt venligst:
Investor Relations: Per Plotnikof, mobil 2261 2525
Presse: Jeppe Ilkjær, mobil 3050 2014

Vedhæftet fil

FM_07_21DK_03032021

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk