Indberetning af ledende medarbejders og disses nærtståendes transaktioner med ROCKWOOL International A/S aktier

Udgivet den 15-04-2021  |  kl. 12:16  |  

Selskabsmeddelelse
for ROCKWOOL International A/S
Meddelelse nr. 10 - 2021
til Nasdaq Copenhagen

15. april 2021

Indberetning af ledende medarbejders og disses nærtståendes transaktioner med ROCKWOOL International A/S aktier

ROCKWOOL International A/S har i henhold til markedsmisbrugsforordningens art. 19 (forordning (EU) nr. 596/2014) modtaget nedenstående indberetninger fra bestyrelsesmedlemmer og ledende medarbejdere og disses nærtståendes transaktioner med ROCKWOOOL International A/S aktier.

1 Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne
a) Navn: Kim Junge Andersen
2 Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel: Medlem af koncernledelsen, Senior Vice President, Chief Financial Officer
b) Første indberetning/ændring: Første indberetning
3 Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a) Navn. ROCKWOOL International A/S
b) LEI-kode: 213800QRC7LNX935OZ09
4 Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for (i) hver type instrument; (ii) hver type transaktion; (iii) hver dato; og (iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen:

Identifikationskode:

B-aktier (DK0010219153)  

b) Transaktionens art: Modning af betingede aktier modtaget under den langsigtede incitamentsordning fra 2018
c) Pris(er) og mængde(r):

Pris(er) Mængde(r)
 0 DKK 469

d) Aggregerede oplysninger:

Aggregeret mængde: -Pris: -

e) Dato for transaktionen: 2021-04-15

f) Sted for transaktionen: Nasdaq Copenhagen A/S

1 Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/personen med nær tilknytning til denne
a) Navn: Thomas Kähler
2 Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel: Tidligere medlem af koncernledelsen, Senior Vice President, Head of Systems Division (nuværende formand for bestyrelsen)
b) Første indberetning/ændring: Første indberetning
3 Nærmere oplysninger om udstederen, deltageren på markedet for emissionskvoter, auktionsplatformen, auktionsholderen eller den auktionstilsynsførende
a) Navn: ROCKWOOL International A/S
b) LEI-kode: 213800QRC7LNX935OZ09
4 Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for (i) hver type instrument; (ii) hver type transaktion; (iii) hver dato; og (iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen:

Identifikationskode:

B-aktier (DK0010219153)  

b) Transaktionens art: Modning af betingede aktier modtaget under den langsigtede incitamentsordning fra 2018 i dennes egenskab af tidligere medlem af koncernledelsen
c) Pris(er) og mængde(r):

Pris(er) Mængde(r)
 0 DKK 292

d) Aggregerede oplysninger:

Aggregeret mængde: -Pris: -

e) Dato for transaktionen: 2021-04-15

f) Sted for transaktionen: Nasdaq Copenhagen A/S

Yderligere information:

Per Palludan
Juridisk Direktør
ROCKWOOL International A/S
+45 46 56 03 00

Vedhæftet fil

SE-2021-10_DA

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder