Indberetning af ledende medarbejders transaktioner med selskabets aktier

Udgivet den 19-05-2017  |  kl. 14:04  |  

I henhold til artikel 19 i forordning nr. 596/2014 om markedsmisbrug og gennemførelsesforordning 2016/523 har IC Group A/S indberettet nedenstående transaktionsoplysninger vedrørende Kirk & Thorsen Invest A/S, selskab kontrolleret af Peter Thorsen.

1. Nærmere oplysninger om personen med ledelsesansvar/
personen med nær tilknytning til denne
a) Navn Kirk & Thorsen Invest A/S
2. Årsag til indberetningen
a) Stilling/titel Selskab kontrolleret af Peter Thorsen, Bestyrelsesmedlem i IC Group A/S
b) Første indberetning/ændring Første indberetning
3. Nærmere oplysninger om udstederen af de pågældende værdipapirer
a) Navn IC Group A/S
b) LEI-kode 5299000JKUD72PT4RQ13
4. Nærmere oplysninger om transaktionen/transaktionerne: gentages for
i) hver type instrument, ii) hver type transaktion,
iii) hver dato og iv) hvert sted, hvor der er udført transaktioner
a) Beskrivelse af det finansielle instrument, instrumenttypen

Identifikationskode
Aktier
 
 
DK0010221803
b) Transaktionens art Køb af aktier
c) Pris(er) og mængde(r) Pris(er) Mængde(r)
    DKK 140,00 pr. aktie 97.000
     
d) Aggregerede oplysninger
- Aggregeret mængde
- Pris
 

97.000 styk
DKK 13.580.000
e) Dato for transaktionen 19. maj 2017
f) Sted for transaktionen Nasdaq Copenhagen A/S (Københavns Fondsbørs)

IC Group A/S

Alexander Martensen-Larsen
Group CFO

Henvendelser vedrørende denne meddelelse bedes rettet til:               
Jens Bak-Holder
Head of Investor Relations
+45 21 28 58 32

10_DK_Indberetning_190520107


This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: IC Group A/S via Globenewswire

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Strategier du kan handle

Navn
 
+/-(%)
 
Tid

 
0,00%
 
19/06/18

 
0,00%
 
20/06/18

 
0,02%
 
19/06/18

 
0,00%
 
20/06/18

Social Copy trading - kopier handler fra ovenstående strategier så de eksekveres live på din egen konto.
Læs mere her.

 

Seneste nyheder