Indkaldelse generalforsamling Møns Bank A/S

Udgivet den 20-02-2017  |  kl. 07:38  |  

Fondsbørsmeddelelse nr. 02/2017

 

 

Møns Bank A/S afholder ordinær generalforsamling

onsdag den 15. marts 2017

kl. 17.15 i Mønshallerne, Platanvej 40, Stege

 

 

Dagsorden i henhold til vedtægternes § 8

 

1. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

2. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse.

3. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af tab i henhold til den godkendte årsrapport.

4. Valg af medlemmer til repræsentantskabet.

5. Valg af revisorer.

6. Eventuelle forslag fra bestyrelsen og/eller repræsentantskabet eller aktionærer.

7. Eventuelt.

 

Dagsorden med de fuldstændige forslag, bilag med supplerende oplysninger samt revideret årsrapport er tilgængelig på www.moensbank.dk.

Det kan oplyses, at bankens aktiekapital på indkaldelsestidspunktet er nominelt kr. 24.000.000, fordelt i aktier á kr. 20. Aktionærernes stemmeret er reguleret i vedtægternes § 7, hvortil der henvises.

Aktionærer har ret til at deltage i og stille spørgsmål på generalforsamlingen samt afgive stemme i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen, som er den 8. marts 2017.

En aktionær eller dennes fuldmægtig, der ønsker at deltage i generalforsamlingen, skal senest fredag den 10. marts 2017 have anmeldt sin deltagelse ved bestilling af adgangskort på www.moensbank.dk. Bestilte adgangskort fremsendes via e-mail, mens stemmesedler udleveres ved indgangen.

Er det ikke muligt at deltage i generalforsamlingen, kan der stemmes via brev eller fuldmagt. Det kan ske på www.moensbank.dk eller på VPs hjemmeside www.vp.dk/gf, ligesom blanketter kan udleveres i banken. Brevstemme eller fuldmagt skal være VP Investor Service i hænde senest den 13. marts 2017 kl. 23:59, enten elektronisk, på fax nr. 43 58 88 67 eller e-mail vpinvestor@vp.dk

Efter generalforsamlingen er banken vært for et traktement samt underholdning. Tilmeldte aktionærer, der måtte blive forhindret i at deltage, bedes meddele dette til banken senest tirsdag den 14. marts 2017.

   

Stege, den 20. februar 2017

   

På bestyrelsens vegne

 

Jens Ravn, formand

Vedhæftede filer:

Fondsbørsmeddelelse nr. 02-2017 - Indkaldelse ordinær generalforsamling.pdf

Udgivet af: NPinvestordk

Strategier du kan handle

Navn
 
+/-(%)
 
Tid

 
0,00%
 
16:50:06

 
0,00%
 
22:27:01

 
-0,55%
 
16:50:06

 
0,00%
 
22:27:01

Social Copy trading - kopier handler fra ovenstående strategier så de eksekveres live på din egen konto.
Læs mere her.

 

Seneste nyheder