Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2019

Udgivet den 15-04-2019  |  kl. 13:00  |  

Selskabsmeddelelse nr. 4-2019

København, 15. april 2019, April 15, 2019 (GLOBE NEWSWIRE) --

Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling 2019 i Hypefactors A/S, den 30. april 2019, kl. 16. Generalforsamlingen afholdes på Selskabets adresse: Kronprinsessegade 8B, 1306, København K

I overensstemmelse med vedtægternes punkt 4.8 er dagsordenen følgende:

Valg af dirigentBestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsårFremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelseBeslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapportValg af bestyrelseValg af revisorEventuelt

Uddybning af dagsordenen.

Ad. punkt 1. Valg af dirigent

Som dirigent foreslås Martin Saxtorph

Ad. punkt 2. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Bestyrelsen indstiller, at beretningen tages til efterretning.

Ad. punkt 3. Fremlæggelse af årsrapport med revisionspåtegning til godkendelse

Bestyrelsen indstiller, at årsrapporten for 2018 godkendes.

Ad. punkt 4. Beslutning om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport

Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen, at årets underskud på DKK 8.033.172 overføres til egenkapitalen.

Ad. punkt 5. Valg af bestyrelse

I henhold til vedtægterne vælges de af generalforsamlingen valgte bestyrelsesmedlemmer for ét år ad gangen. Bestyrelsen foreslår at Jan Werner (formand) og Chandra Mostov genvælges, samt at Jonas Hemmingsen indtræder og Jens Harsaee udtræder. De opstillede kandidaters baggrund og ledelseshverv er beskrevet på www.hypefactors.com/investor

Ad. punkt 6. Valg af revisor

Bestyrelsen foreslår genvalg af PwC

Ad. punkt 7. Eventuelt

For at kunne deltage i generalforsamlingen og afgive sin stemme skal følgende procedurer følges:

Registreringsdato

En aktionærs ret til at deltage i en generalforsamling og til at afgive stemme fastsættes i forhold til de aktier, aktionæren besidder på registreringsdatoen.

Registreringsdatoen er tirsdag den 23. april 2019.

En aktionærs aktiebesiddelse og stemmerettigheder opgøres på registreringsdatoen på baggrund af notering af aktionærens ejerforhold i ejerbogen, samt eventuelle meddelelser om ejerforhold, som selskabet har modtaget med henblik på indførsel i ejerbogen.

Adgang

For at kunne møde på selskabets generalforsamling skal aktionærerne senest onsdag den 24. april 2019 kl 23.59 have anmodet om deltagelse hos Hypefactors A/S. Tilmelding sker ved at sende en tilmelding til investor@hypefactors.com med aktionærnavn.

Stemmesedler

Stemmesedler udleveres på generalforsamlingen.

Fuldmagt

En aktionær har mulighed for at afgive fuldmagt, hvis vedkommende er forhindret i at deltage. Fuldmagter kan fremsendes via e-mail til investor@hypefactors.com. Underskrevne fuldmagter skal være modtaget senest fredag den 26. april 2019.

Brevstemmer

Brevstemmer kan afgives skriftligt ved brug af en brevstemmeblanket, som er tilgængelig på Hypefactors' website. Den udfyldte og underskrevne blanket skal fremsendes til Hypefactors på investor@hypefactors.com. Brevstemmer skal være modtaget senest fredag den 26. april 2019. En brevstemme, som er modtaget af selskabet kan ikke tilbagekaldes.

Om Hypefactors A/S

Hypefactors er PR automation-software, der hjælper virksomheder med at forløse det forretningsmæssige potentiale i PR. Hypefactors tilbyder PR-specialister, i alle slags organisationer, en integreret platform indeholdende PR-værktøjer der kan effektivisere arbejdsprocesserne og PR-facts, der kan dokumentere resultaterne. Inkl. national og international medieovervågning, automatisk medierapportering, økonomisk værdisætning af medieomtaler, KPI-sektion m.v.  Selskabet er noteret på Nasdaq First North Denmark.

Yderligere oplysninger:

Casper Janns, CEO: Tlf.: +45 20167481, e-mail: cj@hypefactors.com

Jan Werner, bestyrelsesformand: Tlf: +45 32887777, e-mail: jan.werner@wunderman.com

Hypefactors A/S
Kronprinsessegade 8B
1306 København K
www.hypefactors.com

Certified Adviser
Kapital Partner ApS
Jesper Ilsøe, tlf. 26802728
Jernbanegade 4
1608 København V
www.kaptalpartner.dk

Vedhæftet fil

HYPE_Selskabsmeddelelse nr 4_2019

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Strategier du kan handle

Navn
 
+/-(%)
 
Tid

 
9,67%
 
15:37:01

 
7,03%
 
15:37:01

 
2,11%
 
15:37:01

 
1,94%
 
15:37:01

 
-1,42%
 
15:37:01

Copytrading - kopier handler fra ovenstående strategier så de eksekveres live på din egen konto.
Læs mere her.

 

Seneste nyheder