Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jobindex A/S

Udgivet den 06-05-2021  |  kl. 09:05  |  

Der afholdes ordinær generalforsamling i Jobindex A/S fredag den 21. maj 2021 kl. 8:30 på selskabets nye adresse, Carl Jacobsens Vej 29-31, 2500 Valby, lige ved siden af Ny Ellebjerg station. Parkeringstilladelser udleveres ved generalforsamlingen. Der vil ikke blive serveret nogen morgenmad. 

Forsamlingsforbuddet bliver efter planen hævet til 50 personer den 21. maj, så der vil være plads til 50 personer i den nye kantine. Det er et krav, at man har et Corona-pas eller får taget en Corona-test. Der vil være mulighed for at få en Corona-test i vores testcenter ved siden af kantinen fra kl. 8. 

Bestyrelsen foreslår, at selskabet udbetaler udbytte på 140 kr. pr. aktie svarende til en samlet udbyttebetaling på 126 mio. kr. Bestyrelsen foreslår genvalg af bestyrelsesmedlemmerne Ole Timm, Charlotte Bryldt Theisen, advokat Michael Vilhelm Nielsen og Christian Kurt Nielsen. Som revisor foreslår bestyrelsen nyvalg af Deloitte, Statsautoriseret Revisionspartnerselskab. 

Dagsordenen for generalforsamlingen fremgår af den vedlagte indkaldelse. Skriftlig invitation, der også fungerer som adgangskort, er sendt til alle navnenoterede aktionærer pr. post. Tilmelding til generalforsamlingen med angivelse af antal deltagere skal ske pr. email til adressen generalforsamling@jobindex.dk

Generalforsamlingen vil også blive live streamet på adressen: Jobindex.dk/generalforsamling

 

Vedhæftet fil

IndkaldelseGeneralforsamling2021v2

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk