Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Nykredit Realkredit A/S - Nykredit Realkredit A/S

Udgivet den 10-03-2021  |  kl. 08:00  |  

Til Nasdaq Copenhagen

10. marts 2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Nykredit Realkredit A/S

Nykredit Realkredit A/S afholder ordinær generalforsamling torsdag den 25. marts 2021 kl. 12.00 på selskabets adresse, Kalvebod Brygge 1-3, 1560 København V.

-o0o-

Dagsorden:

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.
 Forelæggelse af årsrapporten for 2020 til godkendelse samt meddelelse af decharge til bestyrelse og direktion.
 Forslag til anvendelse af overskud i henhold til den godkendte årsrapport.
 Vederlagsforhold, herunder lønpolitik og vederlagsrapport til godkendelse.
 Valg af medlemmer til bestyrelsen.
 Valg af revisor.
 Eventuelt.

Dagsordenen for selskabets generalforsamling med de fuldstændige forslag, opdateret lønpolitik, verderlagsrapport samt selskabets årsrapport er tilsendt til Nykredit A/S, som besidder samtlige aktier i selskabet.

Under dagsordenens pkt. 5 foreligger der forslag om valg af Preben Sunke og genvalg af Merete Eldrup, Nina Smith, Michael Demsitz, Per W. Hallgren, Jørgen Høholt, Hans-Ole Jochumsen samt Vibeke Krag til bestyrelsen. CV for Preben Sunke er vedlagt som bilag 1.

Genvalg af Nina Smith, Michael Demsitz, Per W. Hallgren samt valg af Preben Sunke er betinget af, at de vælges til bestyrelsen i Forenet Kredit på foreningens repræsentantskabsmøde, der afholdes på samme dag.

Under dagsordenens pkt. 6 foreslår bestyrelsen valg af EY Godkendt Revisionspartnerselskab som revisor for selskabet i overensstemmelse med revisionsudvalgets indstilling.

Adgang til generalforsamlingen er betinget af, at der indløses adgangskort senest 3 dage forud for generalforsamlingens afholdelse.

 

København, den 10. marts 2021

Nykredit Realkredit A/S
Bestyrelsen

Kontakt:
Eventuelle spørgsmål kan rettes til presseafdelingen på telefon +45 20 37 28 69.

Vedhæftede filer

Indkaldelse til OGF 2021 - Nykredit Realkredit_dk Bilag 1 (Nykredit Realkredit)_Preben Sunke_CV_dk

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder