Intern viden - Forventninger 2020 og foreløbige tal for 1. halvår 2020

Udgivet den 04-08-2020  |  kl. 16:05  |  

Fondsbørsmeddelelse nr. 161/2020
04. august 2020
Intern viden

Nasdaq Copenhagen A/S og Finanstilsynet        
Nicolai Plads 6
1007 København K

Forventninger for 2020 og foreløbige tal for 1. halvår 2020

Som følge af COVID-19 har selskabet haft suspenderet forventningerne til 2020.

I forbindelse med udarbejdelse af delårsrapport for 1. halvår 2020 er konsekvenserne yderligere belyst, og selskabets ledelse vurderer, at der er et tilstrækkeligt oplysningsgrundlag til at melde forventninger for 2020 ud. Tallene er baseret på realiserede og skønnede tal fra selskabets løbende økonomiske rapportering omregnet til årsbasis.

Selskabet konstaterer, at det kun i meget begrænset omfang været påvirket af COVID-19. Udlejningen af selskabets investeringsejendomme, der primært består af boligejendomme, kontor-og erhvervsejendomme, har været stabil. Kun i meget begrænset omfang er der indgået aftaler med lejere omkring udsættelse af lejen.

Forventninger for 2020

    Regnskab Regnskab Skøn Forventet
Alle tal i mio. DKK Realiseret 2019 31-03-20201 30-06-20201 aug-201 2020
Nettoomsætning 164,1 178,5 178,4 178,8 175-180
Driftsomkostninger 49,4 52,1 51,2 50  
Bruttoresultat 114,7 126,4 127,2 128,8  
Salgs-og administrationsomkostninger 16,1 16,7 18,9 16,3  
Resultat af primær drift 98,3 109,7 108,3 112,5 108-115
Finansielle poster, netto 28,6 31,3 30,6 30  
Resultat for værdireguleringer og skat 69,6 78,4 77,7 82,5 77-85
Værdireguleringer 128,4 0 20 20 20
Resultat før skat 198 78,4 97,7 102,5 97-105

1) Regnskabstal er omregnet til skønnede årstal.

Som følge af højere huslejeindtægter på selskabets boligejendomme er disse opskrevet med 20 mio. DKK. Der er ikke sket ændringer i selskabets krav til afkastningsforrentning.

Foreløbige tal for 1. halvår 2020

Regnskabstallene er foreløbige og kan ændre sig. Delårsrapport for 1. halvår 2020 vil i henhold til selskabets finanskalender blive offentliggjort den 20. august 2020.

Omsætningen andrager 89,2 mio. DKK for 1. halvår 2020 mod 81,6 mio. DKK for 1. halvår 2019 (Stigning på 9,3%).Resultat af primær drift udgør 54,1 mio. DKK for 1. halvår 2020 mod 50,1 mio. DKK for 1. halvår 2019. Det svarer til en stigning på 8,1%.Resultat før skat og værdireguleringer udgør 38,9 mio. DKK for 1. halvår 2020 mod 35,3 mio. DKK for 1. halvår 2019. (Stigning på 10,1%).Værdien af investeringsejendomme er samlet opskrevet med 20 mio. DKK, som følge af stigende huslejeindtægter på selskabets boligejendomme. Der er ingen ændringer i afkastprocenter.Likvide beholdninger udgør 60,7 mio. DKK pr. 30.6.2020. Hertil skal tillægges bevilgede kreditfaciliteter på ca. 25 mio. DKK, der er udnyttet med ca. 12,5 mio. DKK.Selskabets LTV er på 49,18%. Langfristede lånetilsagn og rentesikringer betyder, at selskabets kapitalstruktur fortsat er solid.Koncernens egenkapital udgør 1.220,2 mio. DKK.

Selskabets direktør Mogens Møller udtaler: "Der er fortsat en stor usikkerhed i verden omkring COVID-19 og der er fortsat en betydelig usikkerhed omkring fremtiden. Med en stærk balance og et højt likviditetsberedskab har vi konstateret en robust forretningsmodel i en meget vanskelig periode."

Om Prime Office A/S

Prime Office A/S er et børsnoteret selskab, der giver investorer mulighed for at investere i tyske ejendomme. Prime Office A/S har sammensat en portefølje, der består af tre segmenter: bolig-kontor og erhvervsejendomme med hovedvægt på større nordtyske byer.

 For yderlige oplysninger kontakt venligst

 Prime Office A/S

Mogens Vinther Møller

Administrerende direktør

Tlf. + 45 87 33 89 89

Vedhæftet fil

Intern viden forventninger 2020

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder