Intern viden - Potentielt pligtmæssigt overtagelsestilbud

Udgivet den 24-03-2021  |  kl. 07:22  |  


Finanstilsynet
Nasdaq Copenhagen A/S


24. marts 2021


Intern viden - Potentielt pligtmæssigt overtagelsestilbud

Vestjysk Bank A/S har modtaget meddelelse fra Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank om, at Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank netop har indgået betinget aftale om køb af aktier i Vestjysk Bank A/S fra henholdsvis Nykredit Realkredit A/S og AP Pension Livsforsikringsaktieselskab.  

Vestjysk Bank A/S er blevet informeret om, at Nykredit Realkredit A/S vil overdrage 11,5% af aktierne i Vestjysk Bank A/S, mens AP Pension Livsforsikringsaktieselskab vil overdrage 16,8% af aktierne i Vestjysk Bank A/S til Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank. Det betyder, at Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank vil købe i alt 28,3% af aktierne i Vestjysk Bank A/S, som i forvejen ejer 32,4%, og dermed vil Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank komme op på en aktiebeholdning på 60,7% i Vestjysk Bank A/S ved gennemførelsen.

Overdragelserne af aktierne er betinget af Finanstilsynets og Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens godkendelse. Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank forventer at kunne gennemføre overdragelserne ved udgangen af maj 2021.

Ved gennemførelsen af købet af 28,3 % af aktiekapitalen i Vestjysk Bank A/S vil Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank blive forpligtet til at fremsætte et pligtmæssigt overtagelsestilbud til Vestjysk Bank A/S' øvrige aktionærer. Vestjysk Bank A/S har fået oplyst, at Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank i denne forbindelse vil offentliggøre et tilbudsdokument, som vil indeholde et tilbud til alle Vestjysk Bank A/S' aktionærer om at sælge deres aktier i Vestjysk Bank A/S til en pris på kr. 3,45 pr. aktie til Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank, hvilket er den samme pris, som Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank har betalt for købet af aktierne fra henholdsvis Nykredit Realkredit A/S og AP Pension Livsforsikringsaktieselskab.

Efter offentliggørelsen af det pligtmæssige overtagelsestilbud vil bestyrelsen i Vestjysk Bank A/S tage stilling hertil og udarbejde en redegørelse til aktionærerne.


Vestjysk Bank A/S

Bestyrelsen


Vestjysk Bank A/S
Torvet 4-5
7620 Lemvig
Telefon 96 63 20 00
CVR-nr. 34 63 13 28
www.vestjyskbank.dk


\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk