Investeringer trækker ned hos Tryg- langsigtet prognose fastholdes

Udgivet den 26-04-2022  |  kl. 07:56  |  

Forsikringsdriften udviklede sig lidt bedre end ventet hos forsikringskoncernen Tryg i første kvartal. Men et stort negativt investeringsresultat trækker dog kraftigt i modsatte retning og svækker bundlinjen.

Overskuddet før skat hos Danmarks største forsikringskoncern faldt i første kvartal til 204 mio. kr. fra 1022 mio. kr. sidste år. Til sammenligning havde analytikerne ventet et fald til 634 mio. kr., viser et estimat indsamlet af Tryg forud for regnskabet.

Det forsikringstekniske resultat steg ellers en smule til 754 mio. kr. fra 751 mio. kr. i samme periode året før. Her havde analytikerne ventet et fald til 720 mio. kr. Det er et rekordhøjt forsikringsteknisk resultat, som var drevet af vækst i toplinjen, positiv udvikling i den underliggende forretning, men delvist negativt påvirket af et højere niveau af vejr- og storskader sammenlignet med tilsvarende periode sidste år.

Det samlede investeringsresultat opgøres omvendt til minus 284 mio. kr. mod et ventet positivt resultat på 143 mio. kr. - og plus 343 mio. kr. i første kvartal i 2021. I investeringsresultatet indgår for sidste gang resultatet efter skat af de aktiviteter, som Tryg har overtaget fra RSA.

Forsikringskoncernen Tryg gentager i sit regnskab for første kvartal dets finansielle mål for 2024.

Målene blev præsenteret i forbindelse med selskabets kapitalmarkedsdag i november.

I 2024 er målet et teknisk resultat på mellem 7 og 7,4 mia. kr. Endvidere ventes en combined ratio på under 82 og en omkostningsprocent på omkring 14.

Tabel for Trygs regnskab for første kvartal af 2022:

Mio. kr. Q1 2022 Q1 2022 (e) Q1 2021
Bruttopræmieindtægter 6276 6179 5906
Forsikringsteknisk resultat 754 720 751
Investeringsafkast -284 143 343
Resultat før skat 204 634 1022
Nettoresultat 109 510 814
Combined ratio 88,0 88,3 87,1
Ordinært udbytte (kr. per aktie) 1,55 1,56 1,07

(e) indsamlet af Tryg.

.\\˙ MarketWire

Jakob Due Jakobsen

Tags:  Shares❯  main text❯