Investeringsforeningen BIL Danmark - forløb af ordinær generalforsamling

Udgivet den 31-03-2020  |  kl. 15:05  |  

Investeringsforeningen BIL Danmark har i dag afholdt ordinær generalforsamling i henhold til tidligere offentliggjort dagsorden.

Formanden gennemgik ledelsens beretning og oplyste, at henset til udbruddet af coronapandemien var det nu ikke muligt at angive en forventning til udviklingen i 2020. Ledelsens beretning og årsrapporten for 2019 blev godkendt af generalforsamlingen enstemmigt og med samtlige repræsenterede stemmer.

Til bestyrelsen genvalgtes Jacob Saxild og Jette Ronøe. Bestyrelsen består herefter fortsat af Jacob Saxild, Thomas Hartwig og Jette Ronøe.

Som revisor for foreningen genvalgtes Ernst & Young P/S.

Eventuel henvendelse vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Tage Fabrin-Brasted,
tlf. 44 55 92 00.

Med venlig hilsen
Investeringsforeningen BIL Danmark

Tage Fabrin-Brasted, direktør

Vedhæftet fil

Fondsboersmeddelelse_forloeb_GF_31_03_2020

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder