Investeringsforeningen Jyske Invest har ajourført prospekt

Udgivet den 03-06-2020  |  kl. 06:24  |  

 De væsentligste ændringer er:

I afdelingerne Jyske Invest Favorit Obligationer KL, Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder KL, Jyske Invest Nye Obligationsmarkeder Valuta KL, Jyske Invest Virksomhedsobligationer KL, Jyske Invest Virksomhedsobligationer SRI KL, Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer KL, Jyske Invest Højt Ratede Virksomhedsobligationer SRI KL, Jyske Invest Obligationer og Aktier KL og Jyske Invest Danske Aktier KL tilføjes "Afdelingen kan indskyde midler i et kreditinstitut", så indskud bliver en del af afdelingens investeringspolitik. Afdelingerne Jyske Invest Virksomhedsobligationer Special KL og Jyske Invest Globale Aktier Special KL ændrer navn så "Special" erstattes af "SRI". Navneændringen træder i kraft hos Nasdaq i løbet af de kommende dage.I afsnit 6.3. tilføjes regionale myndigheder som udsteder af værdipapirer og pengemarkedsinstrumenter, hvor visse afdelinger må investere 100% af sin formue.Afsnit 35 Forventet finanskalender er opdateret.

Endvidere er der sket mindre præciseringer.   

Det opdaterede prospekt er publiceret på jyskeinvest.dk og kan ses under Materiale.

Vedhæftede filer

42 - 2020 06 03 Selskabsmeddelelse Opdatering af prospekt (IJI) 42a - 2020 06 03 Prospekt Investeringsforeningen Jyske Invest

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder