Investeringsselskabet Artha Optimum A/S - indkaldelse til generalforsamling

Udgivet den 03-04-2020  |  kl. 10:15  |  

Selskabsmeddelelse nr. 11, 2020

Holte, 3. april 2020

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i
Investeringsselskabet Artha Optimum A/S

Med ønske om at begrænse smitterisikoen og henset til de særlige forhold, der gør sig gældende som følge af COVID-19, henstiller bestyrelsen til at afgive fuldmagt eller benytte sig af brevstemme.

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 28. april 2020 kl. 10:15 på selskabets adresse, Søllerødvej 64, 2840 Holte

Dagsorden:

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.Beslutning om anvendelse af årets resultat.Valg af medlemmer til bestyrelsen.Valg af revisor.Eventuelt.

Der henvises i øvrigt til vedhæftede indkaldelse med den fuldstændige dagsorden.

Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til:

Kristian V. Myrup, direktør
+45 70 25 00 05
e-mail: info@arthakapitalforvaltning.dk


Med venlig hilsen
Investeringsselskabet Artha Optimum A/S

Vedhæftet fil

Artha Optimum GF Indkaldelse

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder