Investeringsselskabet Artha Optimum A/S - indkaldelse til generalforsamling

Udgivet den 30-03-2021  |  kl. 08:04  |  

Selskabsmeddelelse nr. 04, 2021

Holte, 30. marts 2021

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i
Investeringsselskabet Artha Optimum A/S

På grund af COVID-19 pandemien har bestyrelsen besluttet at afholde den ordinære generalforsamling som en fuldstændig elektronisk generalforsamling uden adgang til fysisk fremmøde i henhold til § 1 i bekendtgørelse nr. 2240 af 29.december 2020.
Samtidig opfordrer vi alle aktionærer til at brevstemme.

Investeringsselskabet Artha Optimum A/S afholder ordinær generalforsamling
torsdag den 22. april 2021 kl. 16:00

Dagsorden:

Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år.Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.Beslutning om anvendelse af årets resultat.Valg af medlemmer til bestyrelsen.Valg af revisor.Vedtægtsændringer Ændring af kapitalandelenes stykstørrelseForlængelse af bemyndigelse til udstedelse af aktiekapitalForkortelse af indløsningsvarsel Eventuelt.

Der henvises i øvrigt til vedhæftede indkaldelse med den fuldstændige dagsorden.

Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til:

Kristian V. Myrup, direktør
+45 70 25 00 05
e-mail: info@artha.dk


Med venlig hilsen
Investeringsselskabet Artha Optimum A/S

Vedhæftet fil

20210330 Artha Optimum GF Indkaldelse

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder