J2A Holding ApS vil fremsætte et købstilbud til aktionærerne i Arkil Holding A/S

Udgivet den 24-04-2019  |  kl. 17:38  |  
MÅ HVERKEN DISTRIBUERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE I ELLER IND I USA, CANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR DISTRIBUTION STRIDER MOD LOVGIVNINGEN.

 

Nasdaq Copenhagen

 

 

Selskabsmeddelelse

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

J2A Holding ApS vil fremsætte et købstilbud til aktionærerne i Arkil Holding A/S
 

24.04.2019

 

Arkil Holding A/S har i dag modtaget meddelelse fra J2A Holding ApS om, at J2A Holding ApS har besluttet at fremsætte et offentligt, betinget købstilbud til B-aktionærerne i Arkil Holding A/S om køb af samtlige B-aktier i Arkil Holding A/S for DKK 1.550 kontant pr. B-aktie à DKK 100. J2A Holding ApS er 100% ejet af Jesper Arkil og Jens Skjøt-Arkil.

Meddelelsen om J2A Holding ApS' beslutning om at fremsætte købstilbuddet er vedhæftet og fremgår desuden nedenfor.

Spørgsmål vedrørende denne meddelelse kan rettes til bestyrelsesformand, Agnete Raaschou-Nielsen, via Arkil Holding A/S' direktionssekretær, Gitte Holm, på gih@arkil.dk eller tlf. 73 22 50 44.

Med venlig hilsen
ARKIL HOLDING A/S

Agnete Raaschou-Nielsen
Bestyrelsesformand


MÅ HVERKEN DISTRIBUERES HELT ELLER DELVIST, DIREKTE ELLER INDIREKTE I ELLER IND I USA, CANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION, HVOR DISTRIBUTION STRIDER MOD LOVGIVNINGEN.

Fremsættelse af købstilbud til aktionærerne i Arkil Holding A/S

J2A Holding ApS, CVR-nr. 40 46 57 31, Vidarsvej 8, DK-6100 Haderslev, Danmark ("J2A Holding"), hvis anpartskapital er 100% ejet af Jesper Arkil og Jens Skjøt-Arkil, har i dag besluttet at fremsætte et tilbud om køb af alle udestående B-aktier i Arkil Holding A/S, CVR-nr. 36 46 95 28 ("Arkil" eller "Selskabet") (ISIN DK0010025113) med en kontant tilbudskurs på DKK 1.550 pr. B-aktie à DKK 100.

Købstilbuddet vedrører alene B-aktierne i Selskabet, idet samtlige A-aktier i forvejen ejes af J2A Holding. Jesper Arkil og Jens Skjøt-Arkil ejer i dag via J2A Holding nominelt DKK 6.150.000 A-aktier og nominelt DKK 4.175.100 B-aktier, hvilket tilsammen svarer til 22,13 % af aktiekapitalen og 64,38 % af stemmerettighederne i Arkil (eksklusive Selskabets egne aktier). Jesper Arkil og Jens Skjøt-Arkil er i dag medlemmer af Arkils direktion som henholdsvis Administrerende Direktør og Direktør for Forretningsudvikling.

Lind Invest ApS samt visse andre større aktionærer har over for J2A Holding afgivet uigenkaldelige forhåndstilsagn om at acceptere købstilbuddet vedrørende deres B-aktier. Disse uigenkaldelige forhåndstilsagn udgør tilsammen med J2A Holdings ejerskab af A-aktier og B-aktier 44,98 % af aktiekapitalen og 74,84 % af stemmerettighederne i Selskabet.

Efter gennemførelse af købstilbuddet forventes en afnoteringsproces iværksat.

Hovedelementer i købstilbuddet

B-aktionærerne i Arkil vil blive tilbudt en kontant betaling på DKK 1.550 pr. B-aktie à DKK 100, hvilket svarer til en præmie på:

38 % i forhold til slutkursen på Nasdaq Copenhagen den 24. april 2019 (sidste handelsdag inden offentliggørelse af denne meddelelse).48 % i forhold til den volumenvægtede gennemsnitskurs i de sidste 6 måneder frem til og med den 24. april 2019.37 % i forhold til den volumenvægtede gennemsnitskurs i de sidste 12 måneder frem til og med den 24. april 2019.37 % i forhold til den volumenvægtede gennemsnitskurs i de sidste 3 år frem til og med den 24. april 2019.45 % i forhold til den volumenvægtede gennemsnitskurs i de sidste 5 år frem til og med den 24. april 2019.

Den volumenvægtede gennemsnitskurs er beregnet på baggrund af total volumen og total omsætning i den pågældende periode for Selskabets B-aktier noteret på Nasdaq Copenhagen.

Tilbudskursen i købstilbuddet er tillige højere end den højeste børskurs nogensinde på DKK 1.515 den 24. november 2017 (intradag) og svarer til en samlet værdiansættelse af B-aktierne i Selskabet på DKK 666 mio.

Købstilbuddet, der forventes at blive offentliggjort i et tilbudsdokument senest den 1. maj 2019, vil være betinget af visse sædvanlige betingelser, herunder at J2A Holding opnår gyldige accepter, således at J2A Holding ved købstilbuddets udløb vil eje mere end 90 % af aktiekapitalen og stemmerettighederne i Selskabet (eksklusive Selskabets egne aktier) som følge af gennemførsel af købstilbuddet.

J2A Holding har tilstrækkelige kontante midler og kreditfaciliteter til rådighed til at købe og betale for alle B-aktier, der erhverves ved gennemførelsen af købstilbuddet.

Baggrund for købstilbuddet

Gennem J2A Holding ejer Jesper Arkil og Jens Skjøt-Arkil i dag 22,13 % af aktiekapitalen og 64,38 % af stemmerettighederne i Arkil (eksklusive Selskabets egne aktier) og har således kontrol over Selskabet. I tillæg dertil ejer Ellen og Ove Arkils Fond 4,46 % af aktiekapitalen og 2,04 % af stemmerettighederne og Lind Invest ApS 19,01 % af aktiekapitalen og 8,70 % af stemmerettighederne (eksklusive Selskabets egne aktier). Dermed udgør den andel af aktiekapitalen, der kan anses for værende i frit omløb (free float), 54,40 % af den samlede aktiekapital og 24,88 % af stemmerettighederne. Den samlede markedsværdi af B-aktierne i Arkil udgjorde DKK 481 mio. den 24. april 2019.

Arkils B-aktie har i markedet længe været beskrevet som illikvid givet Selskabets størrelse og den relativt koncentrerede ejerskabsstruktur. J2A Holding vurderer derfor, at Arkils børsnotering ikke skaber tilstrækkelig værdi for hverken Arkils aktionærer eller Arkil-koncernen, og at det af den årsag ikke længere er hensigtsmæssigt at opretholde en børsnotering af Arkil.

Jesper Arkil og Jens Skjøt-Arkil, som er tredje generation i Arkil, fungerer i dag som henholdsvis Administrerende Direktør og Direktør for Forretningsudvikling. Jesper Arkil og Jens Skjøt-Arkil er enige i den strategi, som Arkils bestyrelse har fastlagt, og som Selskabet har fulgt. Intentionen er derfor at fortsætte driften af Arkil-koncernen som hidtil, og ledelsens samt øvrige medarbejdernes ansættelse i Arkil-koncernen forventes opretholdt og at fortsætte på uændrede vilkår.

"Vi ser os selv som langsigtede ejere af Arkil, og vi vurderer ikke, at en børsnotering af Arkil skaber tilstrækkelig værdi for aktionærerne eller for selskabet sammenholdt med de omkostninger, som det indebærer. Vi ønsker fortsat at drive Arkil, som virksomheden drives i dag og ud fra samme strategiske kompas, men vurderer, at vi over tid kan gøre dette mere effektivt i privat kontekst. Derfor tilbyder vi nu aktionærerne 1.550 kr. pr. B-aktie, hvilket er højere end den højeste børskurs nogensinde. Vi mener, det er et attraktivt tilbud for aktionærerne." siger Jesper Arkil, J2A Holding og Administrerende Direktør i Arkil.

"Vi anser dette tilbud som en god mulighed for alle parter, da vi har anstrengt os for at skabe et grundlag for at kunne give alle aktionærer en stor gevinst i forhold til den nuværende børskurs. Vi er meget langsigtede ejere og ser over tid et potentiale for at drive en mere effektiv forretning under 100% privat ejerskab. I en tid hvor mange danske selskaber er solgt til udenlandske ejere eller kapitalfonde, føles det samtidig rigtigt at bringe en traditionsrig virksomhed som Arkil tilbage til det langsigtede familieejerskab. For de dygtige og loyale medarbejdere i Arkil vil det i høj grad være business as usual. Samme selskab, samme kollegaer, samme strategi." siger Jens Skjøt-Arkil, J2A Holding og Direktør for Forretningsudvikling i Arkil.

Offentliggørelse af tilbudsdokument og tilbudsperiode

J2A Holding vil afgive købstilbuddet samt offentliggøre tilbudsdokumentet hurtigst muligt og forventeligt den 1. maj 2019. Tilbudsperioden for købstilbuddet begynder ved offentliggørelsen af tilbudsdokumentet og forventes at udløbe fire (4) uger herefter. Tilbudsdokumentet vil indeholde vilkår og betingelser for købstilbuddet samt instruktioner til accept af købstilbuddet.

Tilbudsdokumentet med dertilhørende acceptblanket vil blive fremsendt på dansk til alle registrerede B-aktionærer, dog under hensyntagen til gældende lovgivning, og vil blive gjort tilgængeligt via www.arkil.dk/investor samt Nasdaq Copenhagen.

Købstilbuddet er omfattet af almindelige aftaleretlige regler under dansk ret, herunder at accept er bindende. Købstilbuddet er ikke underlagt bestemmelser om købstilbud i Kapitalmarkedsloven (lovbekendtgørelse nr. 12 af 8. januar 2018 om kapitalmarkeder med senere ændringer) eller Bekendtgørelse om Overtagelsestilbud (bekendtgørelse nr. 1171 af 31. oktober 2017 om overtagelsestilbud), idet købstilbuddet alene vil medføre en konsolidering af den eksisterende kontrol over Selskabet.

Rådgivere

J2A Holding har engageret ABG Sundal Collier som finansiel rådgiver og Andersen Partners Advokatpartnerselskab som juridisk rådgiver.


 

Disclaimer

Købstilbuddet vil hverken direkte eller indirekte blive fremsat i en jurisdiktion, hvor dette vil udgøre en overtrædelse af lovgivningen i den pågældende jurisdiktion. Denne meddelelse og andre dokumenter vedrørende købstilbuddet må ikke sendes, videresendes eller distribueres på nogen anden måde inden for en jurisdiktion, hvor dette vil udgøre en overtrædelse af lovgivningen inden for den pågældende jurisdiktion, herunder USA, Canada, Japan eller Australien. Denne meddelelse udgør ikke et tilbud eller en invitation til at sælge eller købe aktier i Arkil Holding A/S. Tilbuddet bliver fremsat udelukkende på baggrund af tilbudsdokumentet, der vil blive udarbejdet og offentliggjort af J2A Holding ApS. Tilbudsdokumentet vil indeholde de fuldstændige vilkår og betingelser for købstilbuddet. B-aktionærerne i Arkil Holding A/S anbefales at læse tilbudsdokumentet og alle tilhørende dokumenter igennem, da disse vil indeholde vigtige oplysninger vedrørende købstilbuddet.

Vedhæftede filer

Arkil Holding - Fondsbørsmeddelelse 2019.04.24 (Hensigt) J2A Holding - Offentliggørelse af hensigt 2019.04.24

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder