Jeudan: Går frem på driften - reguleringer trækker bundlinjen i rødt

Udgivet den 15-05-2019  |  kl. 14:09  |  
Arkiv: Foto

Ejendomsselskabet Jeudans regnskab for første kvartal er præget af store negative kursreguleringer på selskabets gældsforpligtelser, mens resultatudviklingen før kurs- og værdireguleringer (EBVAT) viser fremgang og også er baggrunden for, at selskabet i april kunne opjustere forventningerne til den post for hele året.

- Vi aflægger i dag et regnskab for første kvartal med et tilfredsstillende primært resultat. Toplinjen falder marginalt, da vi i 2018 og starten af 2019 har solgt ejendomme med en omsætning på cirka 30 mio. kr.

- Trods dette forlænger vi en støt fremgang i EBVAT, og det underbygger samtidig vores forventninger om en fortsat positiv udvikling med en vækst i EBVAT fra 655 mio. kr. til det i april opjusterede niveau på 680-720 mio. kr. for 2019, siger Per W. Hallgren, der er administrerende direktør i Jeudan, i regnskabet.

For januar, februar og marts har Jeudan realiseret et EBVAT på 164 mio. kr., hvilket er rundt regnet 9 mio. kr. mere end i samme periode året før, mens nettoresultatet som følge af negative kursreguleringer på 447 mio. kr. viste et underskud på 221 mio. kr.

De store negative kursreguleringer kommer sig af udviklingen i renteniveauet, idet et rentefald i kvartalet på cirka 0,5 pct.point har ført til stigende obligationskurser på selskabets gæld.

Det til trods ser selskabet fortsat positivt på nettoresultatet for 2019, fastslår Per W. Hallgren.

- Ved en mindre rentestigning i resten af 2019 - eller ved positive værdireguleringer af ejendommene som følge af fortsat lavt renteniveau og høj efterspørgsel samt væksten i EBVAT - har vi positive forventninger til nettoresultatet for 2019, siger han i regnskabet.

Det lavere renteniveau har samtidig givet selskabet nogle fordele på lånemarkedet, hvor gæld er blevet omlagt og giver nogle fordele i et miljø med efterfølgende stigende renter.

- Vi har i april udnyttet det lave renteniveau til at omlægge renteaftaler for 10 mia. kr. til et lavere renteniveau, ligesom vi har øget rentedækningen til 85 pct. med mulighed for at gå op til 90 pct. af den samlede realkreditfinansiering.

- Denne robusthed i vores finansiering med en lav fast rente i cirka ti år på 85 pct. af vores realkreditfinansiering vil medføre en positiv kursregulering før skat på cirka 1,1 mia. kr. ved en eventuel rentestigning på 1 pct.point, siger Per W. Hallgren.

I regnskabet skriver Jeudan endvidere, at det i perioden har foretaget ejendomsinvesteringer for 206 mio. kr., og at der føres løbende drøftelser om udvidelse af ejendomsporteføljen "med en forventning om yderligere investeringer i 2019."

Imidlertid er der også andre om buddet, hvilket afspejler sig i priserne.

- Interessen for velbeliggende og attraktive ejendomme med stabile pengestrømme i det indre København er fortsat høj, hvor det aktuelle udbud er lavere end efterspørgslen. Dette kombineret med et stort likviditetsoverskud i markedet og et lavt renteniveau fastholder priserne på et relativt højt niveau, uddyber Jeudan.

Tabel for Jeudans regnskab for første kvartal af 2019:

Mio. kr. Q1 2019 Q1 2018 FY 2018
Omsætning 374 386 1583
Bruttoresultat 227 228 954
EBIT 196 198 834
EBVAT 164 155 655
Kurs- og værdireguleringer -447 15 111
Resultat før skat -283 170 766
Nettoresultat -221 132 597

Jeudans forventninger til 2019:

Mio. kr. Ved Q1 2019 Før Q1 2019
EBVAT 680-720 680-720

/ritzau/FINANS

Flemming Thestrup Andersen

Tags:  Report❯  Shares❯  main text❯ 

Relaterede nyheder