Jyske Banks tabsgarantier overfor Totalkredit bortfalder

Udgivet den 20-06-2007  |  kl. 13:52  |  

En netop vedtaget ændring af aftalegrundlaget med Totalkredit medfører, at Jyske Bank vælger den såkaldte modregningsmodel med virkning for halvårsregnskabet 2007. Aftalen betyder, at alle Jyske Banks tabsgarantier på ca. 10 mia. kr. overfor Totalkredit bortfalder.

Det fremgår af en børsmeddelelse onsdag.

Modregningsmodellen indgik i hovedtræk som en mulig tilvalgsdel i den oprindelige aftale i forbindelse med salget af Totalkredit til Nykredit i år 2003, men har først nu kunnet tilvælges.

Valget betyder, at Totalkredit-lån formidlet af Jyske Bank som hovedregel er omfattet af en aftalt modregningsret. Den kan Totalkredit gøre gældende over for Jyske Bank i tilfælde af tabskonstatering på de formidlede lån.

Modregningsrettens størrelse beregnes ved udmålingen af hvert lånetilbud som den kontantomregnede del af lånet, der overstiger 60 pct. af ejendommens belåningsværdi. Jyske Bank honoreres med en løbende provision for de forpligtelser, der følger af arbejdsdelingen mellem Totalkredit og Jyske Bank.

Konstaterede tab på det formidlede lån kan Totalkredit modregne i de fremtidige løbende provisioner fra Totalkredit til Jyske Bank, indtil hele det konstaterede tab er dækket.

Det medfører for Jyske Bank alt andet lige en solvenslettelse på ca. 0,4 pct. point samt et loft over de årlige ”tab” for banken i tilfælde af, at
Totalkredit konstaterer større tab end der udbetales provision for i løbet af et regnskabsår på den låneportefølje, som Jyske Bank har formidlet til Totalkredit.

Jyske Bank modtager godt 100 mio. kr. om året fra Totalkredit.

Bankens kapitalpolitiske målsætninger er i øvrigt uforandrede.

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder