Kapitalforeningen Formuepleje Pareto, Safe, Epikur og Penta - Overskridelse af bestyrelsens investeringsinstruks

Udgivet den 23-03-2020  |  kl. 14:54  |  

Torsdag den 12. marts 2020 var der passive overskridelser af bestyrelsens investeringsinstruks for eksponering af eksponering mod Triple Alfa Equities (alfa-strategien) i følgende foreninger/afdelinger.

Kapitalforeningen Formuepleje Pareto, afd. Formuepleje Pareto KL

Risikoramme Overskridelse Overskredet den Konstateret og nedbragt den
8,05% 8,09% 12. marts 2020 13. marts 2020

Kapitalforeningen Formuepleje Safe, afd. Formuepleje Safe KL

Risikoramme Overskridelse Overskredet den Konstateret og nedbragt den
10,35% 10,54% 12. marts 2020 13. marts 2020
10,35% 10,50% 16. marts 2020 17. marts 2020

Kapitalforeningen Formuepleje Epikur, afd. Formuepleje Epikur KL

Risikoramme Overskridelse Overskredet den Konstateret og nedbragt den
12,65% 14,09% 12. marts 2020 13. marts 2020

Kapitalforeningen Formuepleje Penta, afd. Formuepleje Penta KL

Risikoramme Overskridelse Overskredet den Konstateret og nedbragt den
14,95% 16,55% 12. marts 2020 13. marts 2020

Overskridelserne skyldes de usædvanlige markedsforhold, hvor markante fald i markedet medførte en forøget eksponering mod alfa-strategien.

Overskridelserne blev konstateret ved den daglige kontrol af foreningernes investeringsinstrukser, hvorefter eksponeringen straks blev nedbragt. 

Der var ingen andre overskridelser i foreningerne, og ingen investorer har lidt tab herved.

Eventuelle henvendelser vedrørende denne meddelelse kan rettes til direktør Søren Astrup på tlf. 87 46 49 20.

 

På vegne af kapitalforeningens forvalters øverste ledelsesorgan,

 

Søren Astrup, direktør
Formuepleje A/S

 

Vedhæftet fil

2020-03-16_Overskridelse af bestyrelsens investeringsinstruks_KF Fælles_FINAL

\Hugin

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder