Kom i gang med investering af din pensionsopsparing

Udgivet den 10-11-2014  |  kl. 10:57  |  

Før du kan fordele din pensionsopsparing på forskellige investeringer, skal du definere din vilje til at tage risiko. Risiko kan også udtrykkes som udsving i afkast, og som hovedregel kan man tage større risiko, jo yngre man er.

Men man kan også være villig til at løbe en risiko, selv om man er ældre og har kortere tid til pensionen skal bruges. Og husk at regne årene som pensionist med.

Tænk over følgende punkter:

1. Har du stor gæld, bør du ikke tage så stor risiko. Friværdi i bolig kan falde samtidig med aktiekurserne og dermed æde af din formue fra to sider.

2. Se på din samlede opsparing og din samlede risiko inklusiv dit lån i en ejerbolig.

3. Har du udsigt til en stabil indtægt og opsparing i resten af dit arbejdsliv, kan du tage højere risiko, end hvis det modsatte er tilfældet.

4. Har du store økonomiske forpligtelser f.eks., over for familien, kan du tage mindre risiko, end hvis det modsatte er tilfældet. Derefter skal pengene fordeles, og de fleste benytter hovedingredienserne aktier og obligationer til pensionsopsparingen.

5. Aktier medfører større risiko og historisk højere afkast på langt sigt. Så jo længere tid til pension, des flere aktier anbefales for at få det højest mulige afkast.

6. På gennemsigtige og velfungerende markeder anbefales indeksforeninger, der følger markedsafkast og er billigst. På mindre gennemskuelige markeder som i Sydamerika, Asien, Kina og Indien giver det mere mening at vælge aktivt forvaltede fonde.

7. Desuden kan man blande virksomhedsobligationer i porteføljen, som er mere stabile end aktier men mere risikable end obligationer. Pensionsselskaber blander også ejendomme, råvarer, valuta og infrastruktur i pensionsopsparingerne. Men det er aktivgrupper, som er sværere for private investorer at håndtere, og som hovedregel skal købes gennem investeringsforeninger.

8. Obligationer kan købes som en blanding af stats- og realkreditobligationer med udløbstidspunkt ved pensionering og senere.

9. Vær også opmærksom på, om det er hele pensionsopsparingen eller en sideløbende opsparing, der investeres, så risikoen samlet set matcher. Hvis firmapensionen ligger med den traditionelle gennemsnitsrente, kan der tages en større risiko og omvendt. Og når man kommer tættere på pensionen, så begynd at tage resten af privatøkonomien ind: Kig på, om der er en stor friværdi i boligen, der kan aktiveres osv.

10. Vær også opmærksom på, at stor spredning ganske vist sænker risikoen, men det mindsker overblikket.

11. Sørg også for hele tiden at investere indkommende penge; hellere blot i et verdensindeks med aktier eller nogle obligationer, end at lade dem stå på en bankkonto.

Det næste skridt i selv at tage hånd om pensionsopsparingen er at sammensætte investeringen med en rigtige blanding af risiko og chance for afkast – jo mere risiko, des større afkast på langt sigt, viser historien.

Udgivet af: Draupnir

Tags:  Pension❯  Pensionsskole❯ 

Relaterede nyheder

Strategier du kan handle

Navn
 
+/-(%)
 
Tid

 
0,61%
 
15/10/18

 
0,40%
 
15/10/18

 
0,16%
 
15/10/18

 
-2,89%
 
15/10/18

 
-3,89%
 
15/10/18

Copytrading - kopier handler fra ovenstående strategier så de eksekveres live på din egen konto.
Læs mere her.

 

Seneste nyheder