Kreditbanken Q1: Kursreguleringer barberede overskuddet

Udgivet den 12-05-2022  |  kl. 16:07  |  
Arkiv: Foto

Kreditbanken er kommet gennem de første tre måneder af 2022 med en væsentlig nedgang i overskuddet. Det skyldes navnlig et markant fald i kursreguleringer som følge af højere renter på obligationsmarkedet.

Det viser bankens regnskab torsdag eftermiddag.

Overskuddet efter skat endte i første kvartal på 7 mio. kr. mod et overskud i samme kvartal året forinden på 16,8 mio. kr.

En væsentlig del af forklaringen på det skal findes i kursreguleringerne, der i første kvartal udgjorde en negativ post på 14,9 mio. kr. mod en indtægt på 1,3 mio. kr. samme kvartal sidste år. Nedgangen skyldes primært rentestigninger på obligationsmarkedet, skriver banken i sit regnskab.

Samtidig steg omkostninger til personale og administration med 1,8 mio. kr. til 28,9 mio. kr.

Der var dog fremgang at spore på nettorente- og gebyrindtægterne, der steg til 53,1 mio. kr. mod 47,9 mio. kr. året forinden. Det skyldes blandt andet høj aktivitet på bolig- og investeringsområdet, skriver banken.

Derudover var der tale om stort set uændrede nedskrivninger på udlån, der i første kvartal udgjorde en udgift på 0,9 mio. kr. mod 1,2 mio. kr. året forinden.

Kreditbanken fastholder sin forventning om et resultat før skat i 2022 på mellem 60-80 mio. kr.

- På trods af negative kursreguleringer på 14,9 mio. kr. i første kvartal 2022 forventer banken fortsat at kunne realisere et resultat før skat på 60-80 mio. kr. i 2022. Væsentlige bidragydere hertil er bankens gunstige indtjenings- og nedskrivningsforhold i første kvartal 2022.

- Spændet i forventningen til resultatet for 2022 afspejler især den usikkerhed, der i den resterede del af 2022 er forbundet med at estimere bankens nedskrivningsbehov og at forudse virkningen af udviklingen på fondsmarkederne, skriver Kreditbanken.

Tabel over Kreditbankens regnskab for første kvartal af 2022:

Mio. kr. Q1 2022 Q1 2021 FY 2021
Netto rente- og gebyrindtægter 53,1 47,9 199,3
Kursregulering -14,9 1,3 9,8
Nedskrivninger på udlån 0,9 1,2 -17,4
Resultat før skat 8,1 20,7 116,7
Resultat efter skat 7,0 16,8 92,5

Kreditbankens forventninger til 2022:

Mio. kr. Ved Q1 2022 Før Q1 2022
Resultat før skat 60-80 60-80

.\\˙ MarketWire

Christian Iversen Kielberg

Tags:  Report❯  Shares❯  main text❯