Kvartalsrapport 1. kvartal 2017 for Spar Nord Bank A/S

Udgivet den 03-05-2017  |  kl. 08:31  |  

• Sammenlignet med 1. kvartal sidste år voksede basisindtægterne med 140 mio. kr.
(19 %) og blev på 874 mio. kr.: Nettorenteindtægterne var 1 % lavere end sidste år,
nettogebyrindtægterne voksede med 44 mio. kr. (18 %) og kursreguleringerne voksede
med 92 mio. kr. (127 %).

• De samlede omkostninger blev på 475 mio. kr., hvilket er på niveau med sidste år,
efter en stigning i lønomkostningerne på 5 mio. kr. (2 %) og et tilsvarende fald i de
øvrige omkostninger.

• Basisindtjeningen før nedskrivninger blev herefter på 399 mio. kr., hvilket er 140 mio. kr.
(54 %) højere end samme periode sidste år.

• Nedskrivninger på udlån mv. blev på 2 mio. kr., hvilket er noget lavere end forventet
ved årets begyndelse og skal ses i forhold til nedskrivninger på 55 mio. kr. i samme
periode sidste år og 55 mio. kr. i forrige kvartal - i den realiserede driftspåvirkning er
indeholdt en stigning i de gruppevise nedskrivninger på 94 mio. kr.

• Det samlede forretningsomfang var ultimo 1. kvartal på 223 mia. kr. svarende til en
stigning på 1 % siden nytår: Bank- og leasingudlånet er vokset med 2 %, bankindlånet
er faldet med 2 % og volumen af formidlede realkreditlån er øget med 1 %.

• Kapitalpositionen er forsat solid med en egentlig kernekapitalprocent på 13,8 og en
samlet kapitalprocent på 17,6 svarende til en overdækning på 3,3 mia. kr. (6,9 procentpoint) i forhold til det opgjorte kapitalbehov.

• Implementeringen af bankens nye strategi forløber generelt tilfredsstillende - i første
fase har det primære fokus ligget på forudsætningsaktiviteter på IT- og procesområdet, og fra 2. kvartal påbegyndes implementeringen af de kundevendte tiltag.

• På baggrund af kvartalsregnskabet samt udsigterne for resten af 2017 fastholdes
forventningerne til årets samlede basisindtjening før nedskrivninger i niveauet 1,1-1,2 mia.
kr., lige som nedskrivninger på udlån fortsat forventes at blive lavere end i 2016.

Spar Nords administrerende direktør, Lasse Nyby, udtaler i en kommentar til regnskabet:

Vi kan vanskeligt være andet end rigtig godt tilfredse med det kvartalsregnskab, vi lige
har offentliggjort. Resultatet på de 317 mio. kr. efter skat er noget af det bedste, vi har
præsteret og en fn start på vores nye strategiperiode.
Der er især tre grunde til, at det er gået så godt. For det første udvikler vores nettogebyrindtægter sig rigtig godt, især på bolig- og formueområderne. For det andet har
den udvikling, der har været i markedsrenterne, været gunstig i forhold til indtjeningen
på vores obligationsbeholdning. For det tredje - og det synes jeg faktisk er det mest
glædelige - har vores privat- og erhvervskunder det så godt, at vi stort set ikke har tabt
penge på vores udlån. Konkurrencen om kunderne og dermed presset på vores rentemarginal er bestemt ikke gået over, men her i første kvartal var den positive udvikling på
andre områder altså mere end nok til at opveje dette.


   

Vedhæftede filer:

Nr. 4 - Kvartalsrapport_q1_2017 DK.pdf

Udgivet af: NPinvestordk

Relaterede nyheder