Lån & Spar Q1: Basisindtjenig får boost fra boligmarkedet

Udgivet den 04-05-2021  |  kl. 11:51  |  
Arkiv: Foto

Lån & Spar bank kom ud af de første tre måneder af 2021 med en vækst i basisindtjeningen på 9,1 mio. kr. til 52,8 mio. kr.

- Stigningen er hovedsageligt drevet af den store aktivitet på boligmarkedet, skriver banken i regnskabet for første kvartal.

Overskuddet før skat endte på 43,0 mio. kr. mod 31,2 mio. kr. i perioden sidste år.

Netto renteindtægterne var på 91,4 mio. kr., hvilket er 6,4 mio. kr. mere end året før.

- Renteindtægterne er fortsat faldende som følge af den lave efterspørgsel på banklån og det lave renteniveau. Faldet opvejes af lavere renteudgifter, der skyldes nedsættelse af indlånsrenten, påpeger Lån & Spar.

Gebyrindtægterne for første kvartal 2021 endte på 131,5 mio. kr. - 7,0 mio. kr. mere end for samme periode sidste år.

Kvartalets nedskrivninger på udlån medvidere var på 6,9 mio. kr. mod 11,6 mio. kr. for samme periode sidste år.

- Banken har endnu ikke haft tab på udlån som følge af covid-19. Det er dog stadig forventningen, at covid-19 vil betyde en mindre stigning i tabsniveauet over tid, påpeger banken og fortsætter:

- De ledelsesmæssige skøn over effekten af covid-19 er derfor fastholdt uændret, og er fortsat forbundet med stor usikkerhed.

Lån & Spar Bank fastholder forventningerne til regnskabsåret 2021 om et resultat efter skat i niveauet 80 til 120 mio. kr.

- Resultatforventningen er forbundet med større usikkerhed end sædvanligt, hvilket skyldes usikkerheden om de økonomiske effekter af covi-19, skriver banken.

Tabel for Lån & Spars regnskab for første kvartal af 2021:

Mio. kr. Q1 2021 Q1 2020 FY 2020
Nettorente- og gebyrindtægter 213,2 198,7 802,3
Basisindtj. før nedskrivninger 45,9 43,1 197,4
Nedskrivninger på udlån 6,9 11,6 38,1
Resultat før skat 43,0 31,2 195,4
Nettoresultat 34,2 25,7 153,2

Lån og Spar Banks forventninger til 2021:

Mio. kr. Ved Q1 2021 Før Q1 2021
Nettoresultat 80-120 80-120

/ritzau/Finans

Charlotte Mackeprang

Tags:  Report❯  Shares❯  main text❯ 

Relaterede nyheder