Lollands Bank: Bedre basisdrift men kursreguleringer trækker ned

Udgivet den 27-05-2020  |  kl. 13:50  |  
Arkiv: Foto

Lollands Bank nedjusterer forventningerne til 2020 og ser nu et resultat før skat i niveauet 30-40 mio. kr. mod tidligere et resultat på 54-59 mio. kr.

Nedjusteringen skyldes i bund og grund effekter af Covid-19-pandemien.

- Covid-19 pandemien forventes således at medføre øgede nedskrivninger og en usikkerhed omkring niveauet af kursreguleringer i de kommende kvartaler, skriver Lollands Bank i sit regnskab for første kvartal.

Forventningerne til basisindtjeningen i niveauet 54-59 mio. kr. er derimod uændrede, men heri indgår heller ikke nedskrivninger og kursreguleringer.

Lollands Bank øgede i første kvartal basisindtjeningen med 2,5 mio. kr. i forhold til samme periode sidste år til 18,1 mio. kr. Det er understøttet af høj aktivitet på bolig- og realkreditområdet.

I kvartalet udgør nedskrivninger en udgift på 1,2 mio. kr. mod en udgift på 5,1 mio. kr. sidste år. Den store svingfaktor i regnskabet er dog kursreguleringerne, som er negative med 11,4 mio. kr. mod en indtægt på den post på 9,9 mio. kr. i første kvartal sidste år.

- Såvel bankens beholdning af obligationer som aktier har gennem marts måned været udsat for et stort kursfald. Derudover har banken nedskrevet to af bankens investeringsejendomme i Vordingborg med 2,0 mio. kr. afledt af det seneste ordinære besøg fra Finanstilsynet, skriver banken om kursreguleringerne.

Lollands Bank noterer dog også, at kursreguleringerne har vist gode takter efter 31. marts og indhentet dele af de negative kurstab.

Som følge af de store negative kursreguleringer i første kvartal falder bankens nettoresultat i perioden til 4,0 mio. kr. fra 16,1 mio. kr.

Tabel for Lollands Banks regnskab for første kvartal af 2020:

Mio. kr. Q1 2020 Q1 2019 FY 2019
Netto rente- og gebyrindtægter 48,9 45,6 181,3
Basisindtjening 18,1 15,6 53,9
Kursreguleringer -11,4 9,9 25,7
Nedskrivninger på udlån 1,2 5,1 14,5
Resultat før skat 5,5 20,3 65,0
Resultat efter skat 4,0 16,1 54,4

Lollands Banks forventninger til 2020:

Mio. kr. Ved Q1 2020 Før Q1 2020
Basisindtjening 30-40 54-59
Resultat før skat 54-59 54-59

/ritzau/FINANS

Flemming Thestrup Andersen

Tags:  Report❯  Shares❯  main text❯ 

Relaterede nyheder