Luxor FY: Overgik egne forventninger til basisindtjeningen i '18/19

Udgivet den 16-12-2019  |  kl. 13:08  |  
Arkiv: Foto

Investeringsselskabet Luxor kom bedre ud af 2018/19, end selskabet selv havde regnet med. Basisindtjeningen landede på 29 mio. kr., hvilket var højere end forventningen i niveauet 28 mio. kr.

Det fremgår af selskabets regnskab for det forskudte regnskabsår 2018/19, der er offentliggjort mandag middag.

- Den højere basisindtjening skyldes primært et forøget nettoafkast fra pantebreve og indgang på tidligere afskrevne fordringer, skriver Luxor i regnskabet.

På bundlinjen er overskuddet før skat dog skrumpet til 19,7 mio. kr. mod 29,6 mio. kr. i 2018/19.

At selskabets resultat lander 9,3 mio. kr. lavere end basisindtjeningen skyldes blandt andet, at "dagsværdireguleringer af renteswaps og regulering til dagsværdi af gæld til realkreditinstitutter samt omkostninger i forbindelse med optagelse af realkreditlån" trækker ned med 16 mio. kr.

UDBYTTE FASTHOLDES

Bestyrelsen foreslår, at udbytteniveauet vil være uændret. Der indstilles derfor til generalforsamlingen, at der udbetales et udbytte på samlet 23 mio. kr. - hvilket var det samme som året før, og det svarer til 23 kr. per aktie, ligesom i 2018/19. Det svarer til en udbytteprocent på 5,5, oplyser Luxor

Investeringsselskabet venter i det forskudte regnskabsår 2019/2020 en basisindtjening på omkring 31 mio. kr.

- Dagsværdiregulering af renteswaps indgår ikke i basisindtjeningen og ville per 9. december 2019 påvirke koncernens resultat før skat med 3,8 mio. kr., skriver Luxor i regnskabet.

Tabel for Luxors årsregnskab i 2018/19:

Mio. kr. Q4 2018/19 Q4 2017/18 FY 2018/19 FY 2017/18
Indtægter 18,3 20,9 81,6 69,3
Bruttoresultat 15,7 20,0 69,0 61,6
Resultat før skat 3,8 13,8 19,7 29,6
Periodens resultat 3,0 11,0 15,3 23,3
Udbytte pr. aktie i kr. 23,0 23,0

Luxors forventninger til regnskabsåret 2019/20:

Mio. kr. Ved FY 2018/19
Basisindtjening 31

/ritzau/FINANS

Charlotte Mackeprang

Tags:  Shares❯  main text❯ 

Relaterede nyheder