Mærsk: Økonomisk svækkelse og handelskrig rammer containervæksten -NY2

Udgivet den 15-11-2019  |  kl. 09:01  |  
Maersk - Container

Mere afdæmpet økonomisk vækst og den verserende handelskonflikt er med til at tynge væksten i containerfragten til søs, og det får fredag A.P. Møller-Mærsk til at nedpræcisere forventningerne til væksten i det marked for hele 2019.

I årets tredje kvartal voksede den globale containerfragt med bare 1,5 pct. på årsbasis, og det er et lavere vækstniveau end i andet kvartal i år, hvor markedsvæksten lå på omkring 2 pct.

For hele af året venter den danske transport- og logistikkoncern nu også en markedsvækst på 1-2 pct., og det er en nedpræcisering af de tidligere udmeldte forventninger til markedsvæksten på 1-3 pct. for året, fremgår det af regnskabet for tredje kvartal, der er offentliggjort fredag morgen.

Mærsk gentager meldingen om, at den organiske vækst for selskabets Ocean-forretning, der dækker over netop containerfragten til søs, ventes at være på linje med - eller lidt lavere - end den gennemsnitlige vækst i markedet.

I tredje kvartal voksede Mærsks forretning dog hurtigere end markedet målt på fragtmængderne. Ocean-divisionen sejlede nemlig med 3,405 mio. fyrrefodscontainere (FFE) i tredje kvartal, og det er en fremgang på 2,1 pct. - fra 3,334 - i samme kvartal af 2018.

Ifølge Mærsk er den mere afdæmpede udvikling i den globale økonomiske vækst med til dæmpe både udviklingen og udsigterne i markedet, og samtidig tynger de negative effekter af eskalerende handelsrestriktioner også handelsvæksten.

På ruterne mellem øst og vest blev den generelle markedsvækst dæmpet til 1,5 pct. i tredje kvartal fra 4,2 pct. andet kvartal, og det skyldes både udviklingen i handlen mellem Asien og Europa samt Asien og USA.

I Europa voksede importen fra Asien med 2,8 pct. i juli, august og september, og dermed er vækstniveauet faldet fra 5,8 pct. i de tre måneder april, maj og juni.

- Dermed voksede det mere på linje med de underliggende makrotal i Europa, skriver Mærsk i regnskabet.

Den nordamerikanske containerimport faldt generelt med 0,5 pct. i tredje kvartal, og det skyldes især, at importen af varer fra Asien faldt med 0,9 pct., og ifølge Mærsk skyldes sidstnævnte især handelskonflikten mellem USA og Kina samt et lavere investeringsniveau i USA, som har trykket importen.

På ruterne mellem nord og syd voksede efterspørgslen i markedet med 0,7 pct. i årets tredje kvartal, og det en halvering fra markedsvæksten på 1,4 pct. i andet kvartal. Ifølge Mærsk skyldes det, at importvæksten i Sydamerika udviklede sig svagt i kvartalet.

For interregionale ruter var der omvendt tale om en stærkere vækst i tredje kvartal af 2019, hvor væksten i markedet generelt blev opgjort til 2,3 pct. mod 0,4 pct. i andet kvartal, og fremgangen var især drevet af interregional handel i Europa.

Næste år forudses den samlede markedsvækst for containerfragten at lande i niveauet 1-3 pct., fremgår det af fredagens regnskab fra Mærsk.

- Den fortsatte svækkelse af den globale stemning - særligt i fremstillingssektoren - reducerer sandsynligheden for et "pick up" i væksten i 2020. Udover den cykliske afdæmpning i den globale økonomi er hovedrisikoen for den globale containerefterspørgsel relateret til handelsforhandlingerne mellem USA og Kina, skriver Mærsk selv i regnskabet.

Næste år forventes toldsatserne at have en negativ effekt på containerfragtmængderne på omkring 1 pct.

- Andre risici for prognosen relaterer sig til effektiviteten af finans- og pengepolitiske stimuli i store økonomier som USA og Kina. Til sidst udgør udfaldet af brexit-forhandlingerne en risiko for den britiske og europæiske containerhandel, lyder det også i regnskabet fredag morgen.

Tabel over den generelle markedsvækst for containerfragt:

Vækst i pct. år/år Q3 2019 Q2 2019
Global markedsvækst 1,5 2,0
Øst-Vest 1,5 4,2
- Headhaul (fra øst til vest) 0,9 4,0
- Backhaul (fra vest til øst) 3,1 4,8
Nord-Syd 0,7 1,4
Interregional 2,3 0,4

Kilde: Mærsks regnskab for tredje kvartal af 2019.

/ritzau/FINANS

Cecilie Veile

Tags:  Shares❯ 

Relaterede nyheder